Yeşil hafta 2017

Filiz KARAOSMANOĞLU
Filiz KARAOSMANOĞLU SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM filiz@itu.edu.tr


Avrupa Birliği (AB) Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan “Yeşil Hafta” konunun tüm paydaşlarını, özellikle politikacıları tetikleme hedefli lider etkinlik. 29 Mayıs-2 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik teması “Yeşil Bir Gelecek İçin Yeşil İşler”. Brüksel’deki konferansın yanısıra çok sayıda ortak etkinlikler ve eylemler yapılıyor ve AB Çevre Politikası ile nasıl yeşil istihdamı yaratıldığına ve sonrasında sürdürülebilir, ekonomik ve sosyal büyümeye katkı yapıldığına odaklanılıyor. Konferansta yeşil işlerin bugünkü tanımı ve geleceği, AB’nin yeşil işlere hazır olup olmadığı, AB Eko-etiketi başlıkları konuşularak “Yeşil Ödüller” sunuluyor. 2017 yılı, AB’nin çevre, doğayı koruma ve iklim aksiyonları finans desteği “LIFE Çevre Alt Programı” için 25. yıl. 2017 Yeşil Ödülleri hem doğayı koruyarak hem de yeşil işler yaratarak yeşil ekonomiyi geliştirenlere veriliyor. Okyanus enerjisi sektöründeki mavi işlerin de görüşüldüğü konferansta, denizcilik yeşil ekonomisi (mavi ekonomi) konusunda üst düzey toplantı da yapılıyor. Yeşil Hafta boyunca kamuoyu katılımı online ve sosyal medya etkinlikleriyle teşvik ediliyor. En önemlisi döngüsel ekonomi, sürdürülebilir iş modelleri ile çevre ürünleri ve hizmetleri sektörü öne çıkarılıyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) çevre ürünleri ve hizmetleri sektörünü “Su, hava ve toprağa verilen zararların yanı sıra, atık, gürültü ve eko-sistem ile ilgili problemleri de ölçen, koruma sağlayan, sınırlandıran, en aza indiren veya düzeltme sağlayan ürün ve hizmetler” olarak tanımlamakta ve bu sektör kaynak verimliliği, en az kirlilik ve en temiz teknolojiler için çok sayıda alt sektörle uğraş vermekte. AB çevre ürünleri ve hizmetleri sektörü yaşanan ekonomik krizlere karşın yeşil işler ve yenilikçi yeşil işler yarattı. Yeni meslek tanımları aranır oldu. Örneğin eko-tasarım donanımlı mühendisler, mimarlar gibi. Medyada da yeşil medya gelişiyor. Dünya Gazetesi Sürdürülebilir Dünya sayfası mükemmel bir örnek.Takipçisi çok yeşil portallar ilgi görüyor. Henüz az da olsa radyo ve tv programları da var. Türkiye’mizde çevre ile ilgili mevzuat gereği yeşil işler artarken, özellikle yenilenebilir kaynaklı enerji sektörü ile atık yönetimi sektörünün hız kazanması yeşil istihdamda artış yaptı. Yanı sıra pek çok sektörde sürdürülebilirlik kavramının yönetim stratejilerine girmesi yeşil yakalıları artırdı. Doğrudan ve dolaylı yeşil istihdam artışı ilerlemekte.Mevcut yeşil istihdam için sayıya ulaşmak zor. Ancak sektörel eğilimlere bakıldığında Türkiye yeşil iş potansiyelinin hızla artacağını öngörmek mümkün.

İTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr.Filiz Karaosmanoğlu tarafından kaleme alınan Sürdürülebilir Yaşam köşesi, SÜT-D işbirliği ile hazırlanmıştır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Sadık eski dostumuz 07 Aralık 2020
100. yazı 16 Eylül 2020