Yeşil Mutabakat, iş hayatında yerini almaya başladı

Sabiha TOPRAK
Sabiha TOPRAK KOCAELİ'den sabiha.toprak@dunya.com

Sanayi denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri Kocaeli. Üretim, ihracat ve istihdama sağladığı katkıların yanı sıra, ileri teknoloji ve Ar-Ge alanındaki çalışmaları ile de kent, ülke ekonomisinin yıldızı. Adı endüstri ve ihracat ile anılan Kocaeli, artık Yeşil Mutabakat alanında da gücünü göstermeye başladı.

Avrupa Birliği’nin (AB) Paris İklim Anlaşması hedefl erine uyumunu içeren Yeşil Mutabakat’ın, 2050 yılına kadar Avrupa’yı iklim nötr ilk kıta haline getirmeyi amaçladığını artan rekabet ile baş edebilmemiz ve mevcut pazarları koruyabilmemiz için AB’nin yeşil ve dijital dönüşümünü kapsayan yeni politikasına uyum sağlamamız gerektiğini biliyoruz.

Dünyada AB ile ihracat yapan tüm ülkeleri ilgilendiren Yeşil Mutabakat bu yıl itibariyle iş hayatının bir parçası olacak. Yeşil Mutabakat ile birlikte yapılacak yeni düzenlemelerin bir maliyet kalemi olarak da şirket bütçelerinde yerini alacak olmasından dolayı Kocaeli Sanayi Odası, dünyada yeni bir ekonomik ve sosyal dönüşüm sağlayacak olan ‘Yeşil Mutabakat’a dair farkındalık oluşturmak için bilgilendirme eğitimlerine başladı.

İklim değişikliğine karşı başlatılan mücadelede Yeşil Mutabakat’a dair farkındalık yaratarak oda üyesi sanayicilerin adapte olması adına hızla aksiyon alan ve ilk olarak oda bünyesinde ‘Yeşil Mutabakat Komisyonu’ kuran Kocaeli Sanayi Odası, sanayicilerin bu süreçten olumsuz etkilenmemesi adına çalışmalarını hızlandırarak eğitim veren şirketler ile anlaşma yaptı. Üç ay boyunca, çevrim içi ve ücretsiz olarak; sınırda karbon vergisi gelebilecek beş sektör için (demir-çelik, çimento, enerji, alüminyum ve gübre), ‘karbon, su ve ürün ayak izi nasıl ölçülür’ konularında, somut içerikler eşliğinde eğitimler düzenleyecek.

Özellikle şirketlerin Yeşil Mutabakat konusunda görev alacak yöneticilerinin katılım göstermesi beklenen söz konusu eğitimlerin tamamlanmasının ardından ihtiyacı olan üyelere de karbon ayak izi ölçümleri ve sınırda karbon düzenlemesi çalışmaları gibi konularda da destek verilmesi hedefl eniyor. Bu kapsamda başlayan eğitim programlarının ilki geçtiğimiz günlerde “Yeşil Mutabakat Sürecine Uyum” başlığıyla gerçekleştirildi. Artık yeni yatırımlar yapılırken, bunların sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma hedefl eri ile ne kadar örtüştüğüne sanayicinin dikkat etmesi ve kararlarını buna göre alması gerektiği bir aşikar.

Ülkemiz de 2053 yılına kadar karbon nötr olma hedefini belirledi. Aynı zamanda, Paris İklim Anlaşması’nın TBMM’de onaylanması da ümit verici bir gelişme oldu. Tüm bu gelişmelerin ışığında, kaçınılmaz olarak, Yeşil Mutabakat 2022 yılı ile birlikte iş yaşantımızın önemli bir parçası olacak.

Yatırımcı, sanayici finansmanı için de özel finansman programları uygulanmalı başarıyı yakalamak için AB’nin ve diğer uluslararası kurumların bence finansman desteklerine de erişilmeli ve bilgilendirilmelidir. Yeni düzenlemeler yaşamımıza girecek ve bundan sonra bir maliyet kalemi olarak da yatırımcının bütçelerinde yer alacak. Ümit ediyorum ki Kocaeli Sanayi Odası’nın bu çalışması Türkiye’deki sanayi bölgelerine örnek olur.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar