19 °C
DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Yeşil teşviklerin 5 faydası

Dünya genelinde hükümetler, COVID-19 krizinin ekonomik etkilerinden toparlanma sürecinde trilyonlarca dolarlık harcama gerçekleştiriyor. Bu harcamaların ne kadarının sürdürülebilir büyümeye odaklandığı, dünyamızın geleceğini belirleyecek. Yani geleceğimiz bugünün hükümetlerinin iradesinde...

Avrupa Birliği ve Almanya, yeşil teşviklere öncülük ediyor: AB'de, toparlanma fonlarının yaklaşık yüzde 53'ü yeşil teşviklere ayrılırken, bu tip yatırımlar ABD'de yüzde 3 ve Asya'da ise yüzde 1 oranında.

G20 ülkelerinin durumu da hayal kırıklığı yaratıyor. Şimdiye kadar fosil yakıtları desteklemek üzere yaklaşık 151 milyar dolar taahhüt edilmiş durumda ve bu taahhütlerin yalnızca yüzde 20'sinde sürdürülebilir uygulamalara dair şartlar bulunuyor.

Dünya geneline baktığımızda ise, ne yazık ki, şu an için karbon yoğunluğu yüksek sektörlere sunulan mali teşvikler, düşük karbonlu sektörlere sunulandan 12 kat daha fazla. Her ne kadar Temmuz başında, AB ülkeleri yeşil teşvikler kapsamında yaklaşık 54 milyar dolarlık finansmanı onaylamış olsalar da, bu oran, fosil yakıt ve karbon yoğun sektörlere sunulan 697 milyar dolarlık teşviğin yanında son derece yetersiz.

European Climate Foundation (Avrupa İklim Vakfı) tarafından hazırlanan yeni bir bilgi notu, yeşil teşviklerin sağlayacağı faydaları ön plana çıkartıyor.

Yeşil teşvikler, adı üstünde iklim ve çevre hedefleriyle uyumlu ekonomik büyümeyi teşvik ediyor. “Bu krizin şartları 2008'e benzemiyor: ekonomik göstergeler yeşil toparlanmayı işaret ediyor" yorumuna yer verilen bilgi notunda, yeşil teşviklerin sunduğu üç temel avantaj şöyle sıralanıyor:

• Yenilenebilir enerjiler, istihdamın genellikle durağan seyrettiği kriz dönemlerinde kısa vadede daha fazla istihdam yaratması sebebiyle, yapılan yatırımların ekonominin geniş bir bölümüne dağıtılmasını sağlıyor.

• Temiz enerji altyapıları, yoğun emek gereksinimi duyan fosil yakıtlarla kıyaslandığında, yatırım yapılan dolar başına iki kat daha fazla istihdam yaratıyor. Uzun vadede yeşil altyapı yatırımları temiz enerjiye dayalı enerji dönüşümünün maliyetini düşürerek, yüksek getiri sunuyor.

• Yatırımların, net sıfır emisyon hedefine ulaşmaya yardımcı olacak temel teknolojilerin geliştirilmesi için kullanılabilmesi mümkün. Bu yatırımlar aynı zamanda ekonomiyi canlandırmak üzere etkin, verimli, yenilikçi ve verimli şekilde büyüme sağlayan 'yeşil inovasyon ekonomisine' yönelik kolaylaştırıcı rol üstleniyor.

• Yenilenebilir enerji ve elektrikli araç (EV) sektörleri ise özel fırsatlar sunuyor. EV teknolojisi olgunlaşıyor. Son on yılda otomobil satışları 200 kat artmış durumda. Yenilenebilir enerji ise, dünyadaki ülkelerin üçte ikisinde fosil yakıtlardan daha ucuz durumda. Teşviklerin bu sektörlere yönlendirilmesi, büyük ölçekli etki yaratabilir ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırabilir.

• Enerji verimliliğine veya yenilenebilir sektörlere yatırılan dolar başına sağlanan istihdam, fosil yakıt sektörlerine kıyasla iki kat daha fazla.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap