Yetenekleri şirketinize nasıl çekersiniz?

Dr. Bertan KAYA
Dr. Bertan KAYA YENİ DÜNYADA YÖNETİM bertan.kaya@dunya.com

Yetenek yönetimi yani yetenekleri bulmak, şirketinize çekmek, onları şirkette tutmak, geliştirmek, üst pozisyonlara terfi ettirmek ve performanslarını geliştirmek önümüzdeki senelerin ana gündemi olacak.

CEO’ların 2023-2030 ajandasında ilk üç sırada olan konu. Neden? Çünkü “top talent” denilen üst seviye yetenekleri çekmek ve elde tutmak giderek zorlaşıyor. Hele de Türkiye’de bu çok daha zor, çünkü üst seviye yetenek az, şirket sayısı ise çok.

Üstüne bir de bu insanların yurt dışında çok daha iyi koşullar ile çalışmak istemeleri de eklenince, işgücü piyasasında önemli bir açık oluşuyor. İnsan kaynakları yönetimi de artık yetenek yönetimine evrildi.

Teknoloji ve dijital dönüşüm sayesinde işler ve süreçler daha yetenekli ve donanımlı insanları gerektirdiğinden, konuya eskisi gibi “insandan çok ne var” diyerek bakamazsınız. İnsan, bilhassa da üst seviye yetenekler artık kısıtlı ve son derece değerli bir kaynak. Konuya bu şekilde bakmazsanız, şirketinizin gelecek dönemde yetenek sıkıntısı çekmesi muhtemeldir.

Yetenekleri şirketinize nasıl çeker ve elde tutarsınız?

Aşağıdaki stratejiler yetenekleri çekmek ve şirketinizde kalmalarını sağlamak için kullanabileceğiniz stratejilerdir. Ancak bunların dışında da pek çok uygulama olabileceğini lütfen unutmayalım.

Güçlü bir işveren markası oluşturun

 Bir şirketin işveren markası, işveren olarak itibarıdır. Güçlü bir işveren markası, üst düzey yetenekleri çekmeye yardımcı olur ve mevcut çalışanları elde tutmanızda da etkilidir. Güçlü bir işveren markası oluşturmak için rekabetçi ücretler, yan haklar ve pozitif bir çalışma kültürü gibi olumlu bir çalışan deneyimi sağlamaya odaklanabilirsiniz. Ayrıca işveren markanızı ve yeteneklere yönelik uygulamalarınızı potansiyel adaylara iletmek için sosyal medyayı ve diğer kanalları da iyi şekilde kullanmalısınız.

Mesleki gelişim için fırsatlar sağlayın

En iyi yetenekler, yetkinliklerini geliştirmek için fırsatlar arar. Profesyonel gelişim için fırsatlar sunabilirseniz en iyi yetenekleri çekebilir ve elinizde tutabilirsiniz. Mesleki gelişim fırsatlarına örnek olarak eğitim ve gelişim programları, mentorluk ve koçluk programları ve şirket içinde liyakate dayalı kariyer gelişimi fırsatları verilebilir.

Rekabetçi ücret ve yan haklar sunun

 Tazminat ve yan hak paketleri, en iyi yetenekleri çekmede ve elde tutmada kritik bir rol oynar. Şirket olarak sunduğunuz ücret ve yan haklar en azından rakipleriniz ile rekabet edebilmenizi sağlamalıdır. Ayrıca esnek çalışma düzenlemeleri, yüksek lisans ve sertifikasyon eğitim destekleri veya yerinde çocuk bakımı gibi çalışanlarınız için önemli olan avantajlar sunmayı düşünmelisiniz.

Olumlu bir çalışma kültürü teşvik edin

 En iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak için pozitif bir çalışma kültürü şarttır. Şirketinizde açık iletişimi, işbirliğini ve karşılıklı saygıyı destekleyen bir çalışma ortamı oluşturun. Ek olarak, çalışanlarınıza sosyal faaliyetlerde bulunma ve takımdaşlık egzersizleri yapma fırsatları sağlayın.

İş-yaşam dengesi sağlayın

Çalışanlar iş-yaşam dengesine değer verir ve esnek çalışma düzenlemeleri sunan şirketler çalışanları çekebilir ve elde tutabilir. Esnek çalışma düzenlemeleri arasında uzaktan çalışma, esnek programlar ve ücretli izin sayılabilir. Ayrıca çalışanlarınızın kişisel ve ailevi yükümlülüklerini yerine getirmelerini destekleyici bir çalışma ortamı değer görür.

Yüksek performansı fark edin ve ödüllendirin

Yüksek performans gösterenleri fark etmek ve ödüllendirmek, şirketlerin en iyi yeteneklerini elde tutmalarına yardımcı olur. Şirket olarak çalışanlarınızın başarıları için düzenli geri bildirim ve rehberlik sağlamalısınız. İstisnai performans için ikramiye veya prim gibi teşvikler sunmanızda fayda var.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar