13 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Yetkilendirilmiş yükümlülerin yıllık kontrolünün detayları belli oldu ama!

Bir önceki yazımda Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi firmaların denetimlerine değinmiştim. Yılda bir yapılacak bu denetimin detayları netleşmeye başladı.

Gümrük İşlemlerinin Kontrolü Yönetmeliği 6/1-f) maddesine göre denetimin konusu: “Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve bunun sağlanması için gümrük ve dış ticaret mevzuatı eğitimi ve mevzuat değişikliklerinin takibini, gümrük işlemlerinin cari kontrolünü ve gümrük işlemlerinin kayıt ve belge üzerinden geriye dönük olarak kontrolünü yapmak veya yaptırmak.” Şeklinde tanımlanıyor.

Aynı yönetmeliğin 6/2 maddesinde de bu eğitim, cari ve/veya geriye dönük kontrol işlemlerinin kimin tarafından yapılacağı belirtiliyor.

Bu kişiler şöyle tanımlanıyor;

a) Firma bünyesinde yapılıyorsa, bu işlemleri yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimin gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması,

b) Hizmet alımı yoluyla yapılıyorsa, dolaylı temsil hizmetinin de bu firmadan alınıp alınmadığına bakılmaksızın, hizmet alımı yapılan firmada bu işlemleri yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimin, gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması.

Aslında, bu konunun çok karmaşık olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü; aynı yönetmeliğin ekinde yayımlanan yıllık denetim raporu formatına bakıldığında, bu denetimi yapacak kişilerin, çok geniş yelpazede gümrük ve dış ticaret-kambiyo-kaçakçılıkla mücadele-TCK ve başkan bakanlıkların mevzuat bilgilerine sahip olmak vede muhasebe işlemlerini denetleyecek kapasite olmak gerekiyor.

Keza; denetimi yapacak kişilerin sorumlu olduğu rapor içeriği bilgilerden anlaşılıyor ama sorumluluk sınırları ve karşılığındaki yaptırım belli değildir.

Bunun yanısıra, bu hizmeti şirketlerin dışarıdan alması halinde yapılacak sözleşmenin kapsamı ve şekli ile hizmet bedelinin ne olacağı konusunda bir açıklık bulunmuyor. Sorumluk ile hizmet bedeli arasındaki dengenin ne olacağı merak konusu.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.