22 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Yolcu beraberi numune giriş çıkışında yeni kurallar

Sayın DÜNYA okurları, Türkiye gümrük bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı ile yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilen numunelik eşya ve modellerin serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili esaslar yeniden belirlendi.

Buna göre;

1- Geçici olarak çıkarılacak ve geri getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı

Türkiye gümrük bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılacak ve geri getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasının beyanının “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile yapılması gerekiyor. Bu kapsamda, Türkiye gümrük bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılacak ve geri getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasının “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile beyan edilmek istenmesi durumunda ise işlemlerin şöyle yapılması isteniyor;

Türkiye gümrük bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılacak ve geri getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasının “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile beyan edilmek istenmesi durumunda, beyan, eşya sahibi veya temsilcisi tarafından söz konusu formun elektronik ortamda (Bakanlık web sayfasında “e-işlemler” bölümünde) doldurulması suretiyle yapılması gerekiyor.

Form kapsamı beyanın, yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılacak numune, sergi ve fuar eşyasının Türkiye gümrük bölgesinden çıkışına kadar yapılması icap ediyor.

Yolcu beraberinde geçici olarak çıkışı yapılacak olan numune, sergi ve fuar eşyası için Formun elektronik ortamda düzenlenmesi yeterli olup, form üzerinde gümrük idaresince ayrıca bir işlem yapılmasına gerek bulunmuyor.

Yolcu beraberinde geçici olarak çıkışı yapılacak veya geri getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasının geçici çıkışında veya geri getirilmesinde gümrük idaresince eşyanın kontrolünün yapıldığı durumda, yükümlü tarafından söz konusu eşyanın beyanının Form ile yapıldığına dönük bilginin gümrük idaresine verilmesi şart koşuluyor.

Gümrük idaresince, elektronik ortamda düzenlenen Formdaki bilgiler de dikkate alınarak eşyaya ilişkin gerekli kontrolleri yapması ve ilgili gümrük memurunca elektronik ortamda söz konusu form üzerinde girişi yapılan eşyaya ilişkin yapılan işlemi sisteme kaydetmesi gerekiyor.

2- Yolcu beraberinde getirilen numunelik eşya ve modellerin serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri

Yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilen numunelik eşya ve modeller, ithalatçı firmanın çalışanları tarafından, bakanlık web sayfasında “e-işlemler” bölümünde yer alan Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile beyan yapılması ve formun, eşya Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden önce elektronik ortamda düzenlenmesi gerekiyor. Form üzerinde gümrük idaresince ayrıca bir işlem yapılmasına gerek bulunmuyor.

Yolcu tarafından, eşyanın faturası ile ithalatçı firmanın çalışanı olduğunu göstermek üzere SGK belgesinin birer örneğinin form eki olarak sisteme yüklenmesi gerekiyor. Birden fazla farklı cins eşyanın numunelik eşya ve model olarak getirilmesi durumunda, her cins eşya ayrı bir satır olarak forma kaydediliyor.

Gümrük idaresince eşyanın kontrolünün yapıldığı durumda, yükümlü tarafından söz konusu eşyanın beyanının form ile yapıldığına dönük bilginin gümrük idaresine verilmesi icap ediyor. Gümrük idaresince, elektronik ortamda düzenlenen Formdaki bilgiler de dikkate alınarak, eşyaya ilişkin gerekli kontroller yapılması ve yapılan kontrol sonucunda eşyanın yurda girişine ilişkin işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap