Yüksek etkili inovasyonları nasıl başarabiliriz?

D. Ferhat DEMİR
D. Ferhat DEMİR İNOVASYON DELİSİ dfdemir@gmail.com

“Büyük umutlarla ve tantanalı bir şekilde başlatılan pek çok inovasyon, muazzam kaynaklar harcanarak, müşterinin gerçek yapılması gereken işle hiç ilgisi olmayan boyutlarda ürün iyileştirmeye odaklandıkları için yok olup giderler” der inovasyonun en önemli isimlerinden Harvard profesörü Clayton Christensen. Birçok kurumumuzda durum tam olarak böyle. Küçük iyileştirmelere, ürün geliştirmelere ve Ar-Ge faaliyetlerine o kadar odaklanıyoruz ki pek çok inovasyon fırsatını ıskalıyoruz. Halbuki gelişmekte olan bir ülkenin acil ihtiyacı süreç iyileştirme ya da küçük yenilikler değil yüksek etkili inovasyonlardır (YETİ).

Hepsini tek kümede toplayarak; niş pazarlar yaratan mavi okyanuslara, radikal ve yıkıcı inovasyonlara ben yüksek etkili inovasyonlar, kısaca YETİ diyorum. YETİ zordur ama maddi ve manevi geri dönüşü çok fazladır aynı zamanda. Öncelikle inovasyonun Ar-Ge ve Ür-Ge’den farkını çok iyi anlamız gerekiyor. İkinci olarak hiçbir kalıcı başarının yöntem ve yönetim olmadan olamayacağını kabul etmemiz şart. İnovasyona stratejik, sistematik ve metodolojik yaklaşmak zorundayız. Müşteri ihtiyaçlarını anlamaktan (fikir öncesi keşif/araştırma) başlayarak raflara kadar tüm inovasyon süreçlerini adım adım stratejik kurgulamamız lazım.

İnovasyon uzun bir yolculuk. Bizi yüksek etkili inovasyonlara götürecek sinyalleri iyi yakalamalıyız. İnovasyonun tiyatrosu yerine yüksek etkilisini yapmak için bazı önemli yol işaretlerini not düşüyorum:

- Müşterilerin ve müşteri olmayanların (sayıları çok daha fazla) ihtiyaçları anahtardır

- Hiç ürün ya da hizmet almayan insanlardan da çok şey öğrenebiliriz

- Çözüm yerine ihtiyaca odaklanın

- İhtiyaçlar kalıcıdır, çözümler değişir

- İnovasyon fırsatı her zaman fonksiyonel değil bazen karşılanmamış duygusal ve sosyal ihtiyaçlarda yatar

- Kendi çözümünü geliştiren müşterilerin motivasyonunu anlamak kritiktir

- Hiçbir şey yapmadan ihtiyaçlarını erteleyenlerin kök nedenleri iyi anlaşılmalı

- Müşterinin kim olduğu ya da ne yaptığı değil neden yaptığı analiz edilmeli

- Müşteri değil müşterinin yapması gereken iş merkezdedir

- Rakiplerin önüne geçmeyi değil rekabetin olmadığı yeni nişleri hedefleyin

- Tamamlayıcı ürün ve hizmetler önemli inovasyon fırsatları barındırabilir

- İlişkili sektörlerden ve dolaylı rakiplerden çok şey öğrenebiliriz

- Müşterilerinize ihtiyaç lensinden bakınca geleneksel rakiplerinizden farklı gerçek rakiplerinizle karşılaşırsınız

- Müşterinin işini çözerken ürünler hizmete ve deneyime dönüşür

- Ürünleri taklit kolaydır ama deneyimleri taklit etmek çok zordur

- Mükemmel değil eşsiz deneyimler tasarlayın

- Sizin karşıladığınız ihtiyacı gideren her türlü ikame ve dolaylı sektörle rekabet edersiniz

- Üründe fonksiyonel-duygusal denge gözetilmeli

- İnsanların sadece yaptıkları değil yapmak istemedikleri de inovasyon fırsatları barındırabilir

- Stratejik düşünmeyi ve stratejik yönetimi ihmal etmeyin

- Girişimcilik ve inovasyon uçtan uca, baştan sona bir yönetim meselesidir

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar