Yurtdışından gelen numunelerde aranan şartlar güncellendi

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Yurtdışı firmalardan gönderilen numune veya prototipler üzerinden model veya numune üretimi yaparak sipariş alan ihracatçılarımız adına gelen numunelik eşya ve modellerin numune kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girip girmeyeceğine yönelik olarak gümrük idarelerinde tereddüt yaşanıyor.

Eşyanın numune olarak değerlendirilmemesi halinde eşya için serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında alınması gereken izin ve uygunluk yazılarının temin edilmesinin gerektiği, bu sebeple eşyanın hızlı bir şekilde teslim alınamadığı, siparişlerin yetiştirilemediği ve bu durumun müşteri kaybına sebep olduğu şeklindeki sorunlar bakanlığa intikal ettiği için yeni bir düzenleme yapılmış bulunuyor.

Esasen mevzuatta; önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modellere muafiyet tanınacağı hüküm altına alınmış ve "numunelik eşya ve model" deyimi, belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, aynı cins eşyanın farklı renk, ebat ve benzeri farklı özelliklerdeki örneklerinin her biri imalatçı ihracatçı tarafından ayrı ayrı siparişe konu edilebiliyor.

Yeni düzenlemeye göre İmalatçı İhracatçı Adına Gelen Numunelik Eşya ve Modellerin muafiyetten yararlanması için şu şartların bulunması isteniyor.

-Firma adına gelmesi ve doğrudan firmanın faaliyet alanı ile ilgili olması,

-Aynı cins, farklı ebat ve farklı özelliklere sahip ara mamul veya mamul eşya olması, (Örneğin oto cam üreticisi bir firma adına gelen farklı otomobil modellerine ait, farklı ebatlarda cam numuneleri)

-Faturasında veya ambalajında numune olduğuna dair bir ibare bulunması veya böyle bir ibarenin bulunmadığı durumlarda muayene memurunca eşyanın numune olduğuna kanaat getirilmesi, gerekiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar