Yurtdışından görünen Türkiye resmi…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Yurtdışında yaşayan dostum Türkiye ile ilgili olumsuz haberler üzerine bu yıl tatile gelmekten vazgeçtiğini belirtti. Sohbetimiz sırasında bunun nedenlerini anlattı. Dostuma katılmamak elde değil. Çatışmalı görünen ülkemizin yapısını değiştirmemiz gerekiyor.

Uzun süredir yurtdışında yaşayan bir dostumla telefonla sohbet ederken, “Türkiye ile ilgili haberleri okurken tatil için eylülde gelmeyi düşündüğüm ülkeme gelmekten vazgeçtim. Birçok dostum da bana bu yolda telkinde bulundular” dedi. Nedenini sorduğumda sürekli artan COVID-19 vakalarının korkusundan söz etti. Ardından ama asıl korkum haberlerden edindiğim, “Ülkede çatışma kültürünün artması. Toplumun ortadan ikiye bölünmesi” yorumunu yaptı.              

“Siyasiler her konuda uzlaşma değil çatışma içerisindeler” dedi. Buna örnek olarak artan Afgan göçü konusundaki iktidar ve muhalefet sözcülerinin açıklamalarını gösterdi;              

“İktidar sözcüleri Suriye ve Afgan göçmenlerin birçok kentte ekonomiyi ayakta tuttuklarını belirtiyorlar. Muhalefet sözcüleri ucuz emek ve kayıt dışı ekonomiye neden olan bu durumun ekonomiyi geliştirmeyeceğini aksine geriye götüreceğini belirtiyorlar.”                

“Her konuda Türkiye’nin ortadan ikiye ayrıldığı izlenimini ediniyorum” diyen dostum seçim konusunda iktidar ve muhalefetin tutumlarının da birbirinin zıttı olduğunu belirterek muhalefetin hemen seçim derken, iktidarın “seçim zamanında” diyerek toplumdaki ayrışmayı ayakta tutmayı sürdürdüklerini, iki tarafın da bu çatışmanın sürmesini istediği izlenimi verdiklerini söyledi. Dünyada COVID-19 nedeniyle zor bir dönem yaşandığını, birçok ülkenin bugün artık COVID-19 sonrasını düşünmeye başladığını belirterek bizim de muhalefetiyle iktidarıyla toplumsal çatışmayı bırakıp COVID-19 sonrasında neler yapacağımızı düşünüp ortaya koymak gerektiğini vurguladı. Ben de dostumun söylediklerine katılıyorum.              

Toplumda çatışmanın sona erdirilmesi konusunda en önemli görevin siyasilere düştüğü apaçık ortada. Bu konuda toplum içindeki grupların da siyasilere baskı yapması gerektiği inancımı da belirtmeliyim.            

Yurtdışından görünen Türkiye resminin değişmesi, iyileşmesi için başta siyasiler olarak çatışmak ve sorun yaratmak yerine sorun çözmek için uzlaşma yolunda adımlar atılması gerektiğine inanıyorum.

GÜNÜN NOTU:

Basın üstünde cadı kazanları kaynatılması, ülkemizde yazma hakkı adına çok düşündürücü...

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar