Zeki Kıvanç: Sağlam kamu maliyesi ve ihracat 2018’in itici gücü olacaktır

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, 2017 desteklerinin benzerlerinin 2018’de devamının iyi olacağını belirterek, “Tüm küresel gelişmeler ışığında, sağlam kamu maliyesi ve büyümeye katkı sağlayan ihracat 2018’in en önemli itici gücü olacaktr” değerlendirmesini yapıyor.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, “Küresel gelişmeler ışığında, sağlam kamu maliyesi ve büyümeye katkı sağlayan ihracat gelecek yıl en önemli itici gücümüz olacaktır” düşüncesini dile getiriyor.

Kıvanç, riskler konusuna değinirken şu konular üzerinde duruyor:

-2018 yılı içinde yine Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sorunların yarattığı siyasi ve ekonomik belirsizlikler ülkemiz açısından en önemli sorunlar olarak görülüyor,

-Para piyasaları ve özel sektör, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım süreci ve ertesinde para arzında yaşanacak daralmanın yanı sıra Trump’ın önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağı muhtelif ekonomik ve siyasi kararlardan önemli ölçüde etkilenecektir.

-15 Temmuz ertesinde Batı dünyasında görülen Türkiye karşıtı propagandaya karşı ülke olarak daha sıkı ve etkin şekilde mücadele edilmelidir. Bu anlamda sivil toplum örgütleri ve biz sanayicilere önemli görevler düşüyor.

Zeki Kıvanç, imkanlar üzerinde dururken de şu hususları belirtiyor:

-2017’de üretim ve istihdama adeta can simidi olan, KGF ve Eximbank kaynakları, 2018 yılı içinde finansman ihtiyacının uygun maliyetle karşılanması, üretim, istihdam ve ihracatın artırılması için önemli bir güç olacaktır.

-Kaynakların sanayiyi destekler şekilde yönlendirilmesi durumunda 2017 yılında gerçekleştirilen rekor büyüme başarısının, 2018 yılında tekrarlanması sürpriz olmayacaktır.

-2018 yılında uygulamaya konacak teşvikler ve özellikle imalat sanayisini öne çıkaran uygulamalar, yatırım iştahını önemli ölçüde artıracaktır. Yatırım teşviklerinin bölgesel bazlı değil, sektörel ve ilçe bazında uygulanması durumunda, destekler ülke genelinde büyümede daha etkili olacaktır.

-2017 yılında yeni yatırımlara 2017’de sağlanan 15 puanlık ek katkı oranının 2018’de devam edecek olması, ayrıca katkı oranının tamamının kurumlar vergisinden düşürülmesi 2018’de yatırım iştahını olumlu etkileyecektir.

-Haksız ithalat baskısı altında önemli sıkıntı yaşayan pamuk ve suni iplik üreticileri, büyük bir umutla Ekonomi Bakanlığı'ndan müjdeli ek vergi kararı beklemektedirler.

Zeki Kıvanç, Adana konusuna değinirken de “Adana özelinde 3 organize sanayi bölgesi ve 2 sanayi sitesi çalışmaları devam etmektedir. Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi için kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Bölgenin en kısa zamanda faaliyete geçirilmesi en önemli beklentimizdir. Ar-Ge ve tasarım merkezi konusunda Adana özelinde önemli ilerleme kaydedildi. İlimizde 2018’in ilk yarı yılında sayılarının 20’ye ulaşmasını bekliyoruz” diyerek kentlerindeki gelişme beklentilerini de ortaya koydu.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Vergi cennetlerinin sonu 14 Haziran 2021