12 °C

Ar-Ge kapasitesini güçlendirecek her projeye destek vereceğiz

13'üncü KOBİ Zirvesi'ne katılan Kalkınma Bakanı Elvan, özel sektörün Ar-Ge kapasitesini güçlendirecek her projeye destek vereceklerini ifade etti.

Ar-Ge kapasitesini güçlendirecek her projeye destek vereceğiz

13'üncü KOBİ Zirvesi'nde konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye genelinde Ar-Ge harcamaları içinde KOBİ'lerin payının yeterli olmadığını, ancak sorunun kaynak değil Ar- Ge kapasitesindeki yetersizlikten kaynaklandığını söyledi.

Özel sektörün Ar-Ge kapasitesini geliştirmeye yönelik yapacağı her projeye ve programa açık şekilde destek vereceklerini dile getiren Bakan Elvan, "Geleceğin KOBİ'leri için kendi içlerinde otomasyona geçmeleri küresel pazarda rekabet için yeterli olmayacak, tüm değer zinciri içerisinde gerçek zamanlı ve sürekli iletişim halinde bulunması yakın gelecekte bir zaruret haline gelecek" diye konuştu. Önümüzdeki süreçte bilgiye dayalı üretim ekonomisinin öneminin artacağına işaret eden Lütfi Elvan, ABD'nin yenilikçilik merkezi olmaya devam etmekle birlikte, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin de teknolojik gelişmelere odaklandığının altını çizdi. Kalkınmanın ilk aşamasında ithal ederek ve kopyalayarak üretim yapan gelişmekte olan ülkelerin, artık kendi teknolojilerini üretme aşamasına geldiğine değinen Elvan, "Günümüzde, değer zincirlerinin küreselleşmesi ihtisaslaşmış yerel katkının önemi arttırmış, ürünler ve hizmetler giderek artan bir şekilde en verimli ve rekabetçi bölgelerde imal edilmeye başlanmıştır" dedi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri stratejik önemde

Kümelenme gibi yerel ekonomi unsurlarının yanında kamunun finansmana erişimi kolaylaştırıcı düzenlemeleriyle girişimcilik performanslarının yükseldiğini anlatan Lütfi Elvan, "Bunun sonucunda, küresel değer zincirine entegre olmuş ülkelerin verimlilikleri ve rekabet güçleri artmıştır. Ancak, son dönemde tüm dünyada artan korumacılık eğilimleri bu süreci ciddi bir şekilde tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Korumacılık eğiliminin, orta ve uzun vadede gelişmekte olan ülkelerin rekabet güçlerinde ve verimliliklerinde bir düşüş yaşanmasına yol açabileceğini aktaran Elvan, şunları söyledi: "Bilgi teknolojilerinin ülkelerin ekonomik yaşamlarında giderek artan önemi, bilgiye dayalı sektörlerinin büyüme hızları ve dünya ticaretinden aldıkları payların sürekli artması göz önüne alındığında bilgi ve iletişim teknolojilerinin sanayiye nüfuzunun stratejik öneme sahip olduğu görülmektedir."

Geleneksel üretim modellerinin yerini sanayi 4.0 denilen yeni bir yaklaşıma bıraktığı sürece girildiğini vurgulayan Lütfi Elvan, "En gelişmiş teknolojileri kullanarak üretim sürecini hızlandırmayı, bu süreçte oluşabilecek hataları en aza indirmeyi, üretimde esnekliği ve verimliliği artırmak suretiyle küresel rekabette üstünlük elde etmeyi amaçlayan bu yeni yaklaşımla birlikte bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarıyla üretim araçlarının entegre edildiği 'siber-fiziksel' adı verilen etkileşimli sistemler ağı oluşturuldu" dedi. KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılması için bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımlarının yaygınlaştırılması ve insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi gerektiğini anlatan Lütfi Elvan, KOSGEB tarafından; Malzeme İhtiyaç Planlama, Kurumsal Kaynak Planlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve e-Ticaret gibi işletme içinde kullanılan yazılım destekleri verildiğini belirtti.

Akıllı şehirler ve akıllı uygulamalar önemli fırsatlar sunuyor

Dijitalleşmeyle birlikte dönüşüme uğrayan bir başka alanın da şehirler olduğunu söyleyen Elvan, akıllı şehirler ve akıllı uygulamaların artık önemli fırsatlar sunduğunu işaret etti. Elvan, yerel ihtiyaçların çözümü için büyük ölçüde yerel kaynakların kullanılması prensibiyle geliştirilen bu uygulamaların, kentsel alanlarda yeni bir kent ekonomisinin oluşmasına öncülük ettiğini söyledi.

2023 yılı hedefleri kapsamında hazırlanan 10'uncu Kalkınma Planında KOBİ ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinin öngörüldüğünü dile getiren Lütfi Elvan, bunun için KOBİ'lerin büyümesi, teknolojik kapasitelerinin artırılması, markalaşmış teknoloji yoğun ürün geliştirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Bu kapsamda son 10 yıllık zaman diliminde ihracat yapan KOBİ sayısının 44 binden 65bine yükseldiğine vurgu yapan Bakan Elvan, bunların yaptığı ihracatın ise 50 milyar dolardan 80 milyar dolara çıktığı bilgisini verdi.

KOBİ'lerin Ar-Ge harcamalarındaki payı yüzde 18 oldu

KOBİ'lerin Ar-Ge harcamalarındaki payının 10 yıl önce yüzde 10 seviyesindeyken, günümüzde yüzde 18'e çıktığına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu bizim için elbette yeterli değildir, ancak sorunun temeline indiğimizde sorun kaynak sorunu değildir. Sorun Ar-Ge kapasitesinin yeterli düzeye ulaşamamasıdır. 'Ar-Ge harcamalarının oranını yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıyoruz' desek ve bu kaynağı ayırsak, bu kaynağı kullanacak Ar-Ge altyapısına sahip değiliz. Dolayısıyla öncelikle yapmamız gereken işlerin başında Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi gelmektedir. Bu hem özel kesim hem de kamu için geçerlidir. Buradaki hedefimiz özel kesimin Ar-Ge harcamalarındaki payının kamu kesiminden yüksek olmasıdır. Bu yönde Ar-Ge Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Özellikle araştırma geliştirme altyapısını güçlendirici bazı düzenlemeler ortaya konuldu. Biz şunu arzu ediyoruz, özel kesimin Ar- Ge kapasitesini geliştirmeye yönelik yapacağı her bir projeye, programa açık ve net bir şekilde destek vereceğiz. Hükümetimiz kredi, Ar-Ge ve proje destekleri gibi finansman destekleri yanında, yatırımcıların önünü açacak, rekabet gücünü artıracak ve ihtisaslaşmayı sağlayacak altyapıları oluşturmaktadır."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.