12 °C

Büyüme artarak devam edecek

KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, "Bugün gelinen noktada 293.817 işletmede yaklaşık 194,2 milyar TL kredi hacmine ulaşıldı..."

Büyüme artarak devam edecek

İsmet GERGERLİ
KGF Genel Müdürü

Kredi Garanti Fonu, Hazinemiz ile imzaladığı protokolün beşinci ayında da Türkiye'nin büyümesine, ihracatının artmasına, bankacılık sektörünün güçlenmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Hükümetimizin desteği sayesinde verilen krediler piyasanın rahatlamasını sağlarken gelinen noktada ulaşılan sonuçlar hem reel sektör hem de bankacılık sektörü açısından memnuniyetle karşılanıyor. Neler yaptık?

2015 yılı sonunda başlattığımız ‘kurumsal yapılanma' sonucunda, kefalet verme süreçlerini yeniden düzenledik… Bu sürecin en önemli parçası olan Portföy Garanti Sistemi (PGS) ile Portföy Limit Sistemi'ni (PLS) uygulamaya koyduk… 2009 yılında başlayan Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında 2015 yılsonu itibariyle 5 bin 652 işletmeye 1.8 milyar TL kefalet verilmiş iken, sistemin 31 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmesi, KGF'nin kurumsallaştırılması ve yeni sistemin getirdiği güç ile birlikte ilk etapta 2016 yılsonu itibariyle 19 bin 483 işletmeye 5 milyar TL kefalet verildi…

Şubat 2017 ayı sonunda ise 20 milyar TL büyüklüğe ulaşıldı ve Hazine Müsteşarlığı'nın KGF'ye sağladığı toplam kefalet tamamen kullanıldı…

27 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kururlu Kararı ile Hazine Müsteşarlığı'nın KGF'ye aktaracağı kaynağın tutarı 2 milyar TL'den 25 milyar TL'ye çıkarıldı…

Ve bugün gelinen noktada 293.817 işletmede yaklaşık 194,2 milyar TL kredi hacmine ulaşıldı.

Biraz daha detay…

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle ortağımız olan 27 bankanın 1 mrilyon 330 milyar TL olan toplam nakdi kredi büyüklüğü 31 Mayıs 2017 tarihi itibariyle 135 milyar TL artarak (yüzde 10) 1 trilyon 465 milyar TL oldu. Bu kredilerin 115.6 milyar TL'lik kısmı KGF kefaleti ile sağlandı.

Ayrıca;

● KGF kredilerinin yüzde 67.8'i özel sermayeli, yüzde 28.2'si kamu sermayeli, yüzde 4'ü katılım bankaları tarafından kullandırıldı.

● Kredilerin yüzde 89'u KOBİ, yüzde 11'i KOBİ dışı fi rmalara, toplam kredilerin yüzde 65'i mikro ve küçük işletmelere kullandırıldı.

● Kredilerin yüzde 62'si yeni kredi, yüzde 34'ü ilave, yüzde 4'ü ise yenileme/refi nansman kredileridir.

● Kredilerin yüzde 30'u imalat sanayinde, yüzde 45'i ticaret ve hizmetler sektörüne kullandırıldı.

● Ortalama kredi büyüklüğü 512 bin TL.

● Kredilerin yüzde 88'i TL, yüzde 12'si döviz bazında.

● Ortalama faiz oranı yüzde 14.9.

● İşletme kredilerinin ortalama vadesi 40 ay, yatırım kredilerinin ortalama vadesi ise 66 aydır. Yeni kefalet sisteminin bu kadar hızlı çalışmasındaki en önemli etken hükümetimizin iradesi, sistemin doğru kurgulanması ve KGF'nin 2016 yılında yaptığı değişim ve Kurumsallaşma politikasıdır. Nitekim bugün gelinen noktada, dünyanın en büyük Kredi Garanti Kurumu haline gelen KGF ve oluşturduğu özgün model, dünyada birçok fi nans kuruluşunun dikkatini çekiyor. Amerika ve Avrupa'da 2008 fi nansal kriz sonrası kamu kaynaklarının çok büyük kullanımına karşın elde edilen sonuçlarla mukayese edildiğinde Türkiye örneğinin doğrudan kamu kaynağı kullanılmaksızın ortaya bu sonuçları çıkartabilmesi, uluslararası saygın finans kurumları için de merak konusu oldu.

Sonuç…

● KGF, Bankaların kredi kalitesinin bozulmasını önledi.

● KGF öncesinde ödenmeyen çek ve senetler çok yüksek düzeyde iken son veriler tarihin en düşük düzeyinde olduğunu göstermektedir.

● KGF sayesinde, firmalar vergi ve SGK borçlarını aldıkları krediler ile ödedi ve Hazine'ye büyük miktarda tahsilat sağlandı.

● Bankalar SYR'den dolayı kredi veremez durumda iken KGF ile kredi verebilir hale geldi.

● İlk çeyrek büyümesi yüzde 5 olarak gerçekleşti.

● Sanayi üretimi yüzde 6.7 arttı. Ayrıca KGF, bankaların kredi artışı ile birlikte karlılıklarını arttırdı. Bankaların kar artışı ise Kurumlar Vergisi ödemelerini arttıracak ve Hazine'ye daha fazla vergi geliri imkanı sağlayacaktır.

Yani…

Bu proje Hazine'ye bugüne kadar toplamda sadece 80 milyon TL yük getirdi. Toplam krediler 170 milyar TL, mevduat ise 136 milyar TL arttı.

Bu dönemde bankalar yurtdışından 6 milyar USD (yaklaşık 22 milyar TL) borçlandı. Merkez Bankası'nın da aynı dönemde sunduğu ilave fonlama imkanlarıyla bankaların kaynak yaratmalarında önemli çözüm sağlamıştır.

2016 sonunda kredi/mevduat rasyosu 118 iken şimdi de aynı seviyede yatay devam ediyor.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.