16 °C

İhracatta seferberlik

KGF Genel Müdürü Gergerli: Finansmana erişimdeki teminat kaynaklı engellerin kaldırılmasının yolu dünyadaki diğer örneklerde olduğu gibi kredi kefalet kurumlarından geçiyor...

İhracatta seferberlik

İsmet GERGERLİ
KGF Genel Müdürü

2016 yılında yaşadığımız terör olayları, küresel ekonomide devam eden belirsizlik ortamı gibi nedenlerle ekonomimiz açısından çok önemli sınavlar verdik. 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomimizde ve dış ticaretimizde negatif etkilerini hep birlikte yaşadık.

Yaşadığımız bu süreç bizlere gösterdi ki; Türkiye; bugüne kadar kurduğu sağlam yapı sayesinde kırılganlıklardan uzak, kalkınma hedefl eri olan ve bu hedeflerinden hiç vazgeçmeyen güçlü bir ekonomiye sahip. Ülkemizin kalkınma atağının önüne çıkarılan her engelin, sivil toplumuyla, iş dünyasıyla Türk milletinin azmiyle bertaraf edilebileceğine hep birlikte şahit olduk.

Ve 2017…

İhracatımız yeni yıla rekorla başladı. TİM verilerine göre Ocak 2017 ihracatı yüzde 15 artışla 10 milyar 528 milyon dolar olurken, son 49 ayın artış rekoru kırıldı. İhracat artışı gerçekleştiğinde ekonominin faktör verimliliği ile birlikte ölçek ekonomilerinden ve pozitif dışsallıklardan elde edilen kazançlar artar, döviz sıkıntısı hafifl er ve yatırım ürünleri ithalatı kolaylaşır, ihracat sektörlerinde üretim maliyetlerinde azalma olur, yeni teknolojilerin sağlanmasına yönelik politikaların uygulanması teşvik edilir. Bir ülkede toplam hâsıla içinde ihracat gelirlerinin payı büyükse, ihracat gelirindeki herhangi bir dalgalanma toplam hasılayı büyük oranda etkileyecektir. Bu sorunun çözümü için ülkelerin istikrarlı, sürdürülebilir bir ihracata gereksinimleri vardır.

Sürdürülebilir bir ihracat gerçekleştirmek için ülkedeki firmaların üretimlerini devamlı olarak yapması, ürün kalitesinde devamlılığının sağlanması, seçilen pazarlara o ülkenin bünyesine uygun fiyatlarla ürün verilmesi gerekmekte ve tüm bunlar için ihracatçının finansmana erişimindeki sistematik engeller ortadan kaldırılmalıdır. İhracatçıların finansmana erişimde karşılarına çıkan en büyük sorun ise teminat yetersizliği.

Tüm işletmeler gibi ihracatçılarımız da aklındaki iş fikrini hayata geçirmek, mevcut faaliyetini genişletmek gibi ülkenin ekonomisini büyüten, dış ticaret hacmini arttıran çalışmaları için fi nansmana ihtiyaç duymaktadır. Kimi işletmeler bu ihtiyacı mevcut sermayeleri ile karşılayabiliyorken önemli bir kısmı da en yaygın işletme dışı fi nansman kaynağı olan bankalara yönelmektedir. Fakat çoğu zaman işletmeler finansmana erişim için bankaların talep ettiği teminat niteliğindeki varlıkları sağlayamayınca ihracatın ve dolayısıyla ülke ekonomisinin büyümesi sekteye uğramaktadır.

Finansmana erişimdeki teminat kaynaklı engellerin kaldırılmasının yolu ise dünyadaki diğer örneklerde olduğu gibi kredi kefalet kurumlarından geçmektedir.

Türkiye’deki tek kredi kefalet yapılanması olan Kredi Garanti Fonu olarak sunduğumuz Hazine Müsteşarlığı kaynaklı kefalet sisteminde ihracatçılar için ayrı bir fasıl bulunmaktadır. Son düzenlemelerle birlikte daha çok ihracatçıya daha hızlı ve daha fazla kefalet sağlanması da mümkün hale gelmiştir.

Kredi Garanti Fonu olarak şubat ayını ihracatçılarımız için seferberlik ayı ilan ettik ve Eximbank Genel Müdürü Saygıdeğer meslektaşım Adnan Yıldırım ile birlikte 9 Şubat’ta Denizli, 10 Şubat’ta Manisa, 16 Şubat’ta Adana ve 21 Şubat’ta ise Bursalı ihracatçılarımızla bir araya gelerek hem onların ihtiyaçlarını dinleyeceğiz hem de KGF ve Eximbank birlikteliğinin onlara sağladığı imkânlar hakkında bilgi paylaşımında bulunacağız.

KGF olarak ihracatçılarımızın güncel ihtiyaçlarından yola çıkarak onlara en uygun hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki uluslararası pazarda rekabet gücümüzün arttırılması ihracatçılarımızın güçlenmesinden geçmektedir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap