13 °C

'KGF desteklerinin yarısı ihracata tahsis edilmeli'

TİM Başkanı Büyükekşi, KGF'nin 250 milyar TL'lik bütçesinin yüzde 50'sinin ihracatçı firmalara tahsis edilmesini talep ettiklerini söyledi.

'KGF desteklerinin yarısı ihracata tahsis edilmeli'

İhracatın finansmanı konusunda iş birliği yapan Türk Eximbank ve Kredi Garanti Fonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Toplam 650 ihracatçı firmanın katıldığı toplantıda, ihracatçıların en büyük sorunları arasında yer alan finansmana erişimin kolaylaştırılması için öneriler getiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "KGF'nin 250 milyar TL'lik bütçesinin yüzde 50'sinin ihracatçı firmalarımıza tahsis edilmesini talep ediyoruz" dedi. Büyükekşi, KGF'nin sunduğu kefaletin, diğer ticari bankalar tarafından Eximbank'ın kullandıracağı kredilere teminat mektubu limiti tahsis edilmesini beklediklerini belirtirken, "Yine Merkez Bankası reeskont kredilerinde, sadece ileri teknoloji ürün ihraç eden firmalara verilen bir yıl vadeli kredilerin, tüm ihracatçılar için genişletilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Destek sürdürülebilir olmalı

Toplantının açılış konuşmasını yapan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM İhracatçı Eğilim anketlerinde de görüldüğü gibi, ihracat yapan firmaların en büyük sorununun finansmana erişim ve finansman maliyetleri olduğuna dikkat çekti. Hükümet'in ihracatçıların finansmana erişimi konusunda attığı tüm adımları çok değerli bulduklarını vurgulayan TİM Başkanı Büyükekşi, bu desteklerin yanı sıra Eximbank ve KGF yoluyla finansman kolaylıkları sağlanmasının da ihracatçılar için önemli olduğunun altını çizdi. Büyükekşi, bu kapsamda ihracatçıların finansmana erişiminin daha da kolay hale gelebilmesi adına bazı önerilerde bulundu.

Öncelikle ihracatçıların KGF'den alacakları desteğin sürdürülebilir olmasının oldukça önemli olduğunun altını çizen TİM Başkanı Büyükekşi, "Bu çerçevede, KGF'nin 250 milyar TL'lik bütçesinin yüzde 50'sinin ihracatçı firmalarımıza tahsis edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. İkinci olarak KGF'nin sunduğu kefaletin, diğer ticari bankalar tarafından Eximbank'ın kullandıracağı kredilere teminat mektubu limiti tahsis edilmesini beklediklerini ifade eden Büyükekşi, üçüncü önerisini ise "KGF'nin istihbarat işlemlerinde zaman bizi açımızdan çok önemli. Bu nedenle firmaların müracaatlarında kredi tahsis süresinde hızlı davranılmasını talep ediyoruz" şeklinde aktardı.

İleri teknoloji ihracına verilen krediler tüm firmalara açılmalı

Büyükekşi, Eximbank kanalıyla kullandırılan Merkez Bankası reeskont kredilerine ilişkin olarak da şu iki öneriyi paylaştı:

"Türk Eximbank kanalıyla kullandırılan Merkez Bankası reeskont kredilerinde, sadece ileri teknoloji ürünler ihraç eden firmalara verilen bir yıl vadeli kredilerin, tüm ihracatçıları içerecek şekilde genişletilmesini talep ediyoruz. Yine belirli bir süredir Türk Eximbank'ın kullandırdığı Merkez Bankası reeskont kredilerinde günlük limitten dolayı ihracatçılar bekliyor. Merkez Bankasının bu limiti bir an önce serbest bırakmasını talep ediyoruz."

Konuşmasında taşınmazların teminat olarak kabul edilmesi sorununu da gündeme getiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu amaçla çıkarılan kanunun uygulama usul ve esaslarının bir an önce belirlenmesi, bizler için önem arz ediyor. Tüm bu hususlarda, yani ihracatın finansmanı konularında gerek Eximbank gerekse de KGF ile her türlü iş birliğine açığız" diye konuştu.

Gergerli: KGF piyasada oyun kuruculardan biri olacak

Türkiye'de çağdışı ipoteğe dayalı kredi sisteminin artık geride kaldığını belirten KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, "KOBİ'lerimiz proje risklerini kredi riskine dönüştürüyor ve KGF gibi çağdaş finans kurumları da bu kredi riskini üstlenince firmalar düşük maliyetli finansmana ulaşıyor. Ayrıca bankalar da KGF teminatlı kredi vererek, aktif kalitesini ve sermaye rasyosunu iyileştiriyor. Başka bir deyişle bankacılık sisteminin kaynak ihtiyacını daha kolay ve daha ucuz sağlayacağı gerçeği bankaların daha düşük maliyetlerle kredi kullandırmasını da sağlayacak" dedi.

Aktif kaliteleri ve sermaye yeterliliklerini yukarı çıkaran bankaların dış dünyadan daha uzun vadeli ve uygun koşullarda kaynak bulabileceklerini kaydeden Gergerli, "Bu değişim, istihdamı artıracak ve yeni kaynaklarla hızla yatırımlarını yapan firmalar, eğitimli, kaliteli istihdamı tercih edince, ücretler de yükselecektir" diye konuştu.

Türkiye'nin 2017 büyümesinin en çok yüzde 3 civarlarında olacağının tahmin edildiğini hatırlatan Gergerli, KGF'nin devreye girmesiyle bu oranın yüzde 4.5 civarına yükseleceğinin beklendiğini söyledi. Gergerli, "Bu Kredi Garanti Fonu'nun sadece 2017 yılından beklentisi. Önümüzdeki yıllarda ise KGF'nin etkisini çok daha yoğun bir şekilde hissedecek, piyasada oyun kuruculardan biri haline geldiğini hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.