12 °C

KGF, dünyanın en büyük garanti kurumu oldu

İki ayda 190 bin işletmenin 141 milyar lira tutarında kefalet ile 155.5 milyar lira kredi kullanmasını sağladıklarını belirten KGF Genel Müdürü Gergerli, "KGF artık dünyanın en büyük kefalet kurumu oldu" dedi.

KGF, dünyanın en büyük garanti kurumu oldu

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve KOSGEB işbirliği ile DenizBank ana sponsorluğunda düzenlenen 13. KOBİ Zirvesi'nde KOBİ'lerin sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerileri tartışıldı.

Zirvede konuşan KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, son gelişmelerle birlikte KGF'nin dünyanın en büyük garanti kurumu haline geldiğini söyledi. KGF Genel Müdürlüğü yanı sıra TOSYÖV Başkan yardımcılığı görevini de yürüttüğünü belirten İsmet Gergerli, Türkiye'de KOBİ tanımını ilk defa kullanan bu vakfın bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sadece Türkiye değil, dünya ekonomisi için de büyük önem arz ettiğini dile getiren Gergerli, "Herkes tarafından kabul edilen bu görüş; yeni küresel ekonomik sistemin anlaşılması ve bu yeni sistemin içinde etkin rol oynayabilmesinin anahtarını da taşımaktadır" diye konuştu.

"Yaşamakta olduğumuz etkilerini ve sonuçlarını henüz tam doğru olarak okuyamadığımız yeni ekonomik sistem; ülke olarak yeni yöntemler geliştirme ihtiyacını da bize dayatmaktadır" diyen Gergerli, "1700'lerden itibaren Batı'nın mutlak üstünlüğü bugün tartışılır hale gelmiş, Çin, Kore, Hindistan gibi yeni ekonomik aktörlerle birlikte ekonomik güç merkezlerinin dağılımı yeni baştan dizayn edilmeye başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu süreci doğru değerlendirip daha etkin bir rol üstlenerek yönetmesi gerektiğinin altını çizen İsmet Gergerli, "Küresel sistemdeki diğer aktörler gibi bizim de bu süreçte daha dinamik daha esnek argümanlarla pozisyon almamız gerekmektedir. Bu bağlamda KOBİ'lerin önemini doğru tespit etmeli ve rollerini doğru bir şekilde tanımlamalıyız" dedi. KOBİ'lerin Türkiye'de tüm işletmelerin yüzde 99'u, katma değerin yüzde 50'si, ihracatın yüzde 60'ını gerçekleştirdiğine değinen İsmet Gergerli, ekonomideki bu etkin role karşın kredilerdeki payının yüzde 24 seviyelerinde kaldığına işaret etti.

Gergerli, Türkiye ekonomisinin ivmesini arttırarak büyümesinin, KOBİ'lerin davranış kalıpları, ticari bakış açıları, değişim ve dönüşüme adaptasyon kabiliyetleri, yeni pazarlara açılma hızları dahil, değişimi yakalama güçlerinin doğru kullanılabilmesi halinde mümkün olabileceğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin 2023/2071 hedef ve vizyonu için KOBİ'lerin stratejik olarak desteklenmesi ve teşvik edilmesinin büyük önem arz ettiğini anlatan İsmet Gergerli, "Küresel sistemin yaşamakta olduğu hızlı değişimi, ülke ekonomisi olarak ancak bu değişime en yatkın olan KOBİ'lerle yakalamamız mümkündür. Biz de KGF olarak tam 25 yıldır bu bilinçle KOBİ'lerimizin finansmana erişimde en büyük destekçilerinden biri olduk ve olmaya devam edeceğiz. 20 Mart 2017 tarihinde Hazine Müsteşarlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında iki ayda tam 190 bin işletmenin 141 milyar lira tutarında kefalet ile 155.5 milyar lira kredi kullanmasını sağladık" dedi.

Bu kredilerin yüzde 90'ını KOBİ'lere, yüzde 10'unun ise KOBİ dışı işletmelere kullandırıldığını ifade eden İsmet Gergerli, KGF'nin artık dünyanın en büyük kefalet kurumu olduğunu belirtti.

Hem bankaların hem de reel sektörün çıkarlarını gözetiyor

KGF olarak, bankacılık sektörü ile reel sektörü aynı paydada buluşturan ve her iki tarafın da ortak çıkarlarını gözeten bir konumda olduklarına değinen Gergerli, aynı zamanda reel sektörün daha düşük maliyetle finansmana ulaşmasını sağladıklarını söyledi.

Kredi Garanti Fonu'nun işletmelerin finansmana erişimini sağlamakla kalmayıp, bankacılık sektörünün de en önemli maliyetlerinden sermaye yeterlilik rasyosuna pozitif katkı sağladığına vurgu yapan İsmet Gergerli, "Bu uygulamanın etkilerini hızlı bir şekilde görmeye başladık. Türk bankacılık sistemi 2017 ilk çeyrek kar rakamları açıklandı ve bu rakamların beklentinin çok üzerinde gerçekleştiğine hep birlikte şahit olduk. Bunun ana sebebi KGF'dir" şeklinde konuştu. Bazı kuruluşlar tarafından Türkiye'nin yüzde 3 civarında büyüme sağlayacağına yönelik tahminler yapıldığına atıfta bulunan Gergerli, KGF'nin devreye girmesiyle bu oranının yüzde 4.5'e yükselmesinin beklendiğini dile getirdi. İsmet Gergerli, önümüzdeki yıllarda KGF'nin ekonomiye katkısının çok daha yoğun bir şekilde hissedileceğini söyledi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.