8 °C

'KGF ile KOBİ’lerin gücü artıyor'

KOSGEB Başkanı Biçer: 2016 yılında, KGF'nin 25 yılda ulaştığı işletme sayısı ve kefalet tutarının tam iki katına ulaşılmıştır...

'KGF ile KOBİ’lerin gücü artıyor'

Recep BİÇER
KOSGEB Başkanı

KOBİ'lerin en önemli problemlerinden biri, bankalardan ve finans kurumlarından kolayca kredi temin edememeleridir. Büyük işletmelerin, geniş kredi elde edebilme imkânları ve bu kredileri uygun şartlarda elde edecek pazarlık güçleri vardır. Bu gücü oluşturan temel nedenlerin başında, büyük işletmelerin kredi karşılığı verebildiği teminat garantisi avantajı gelmektedir. KOBİ'ler ise teminat sunabilme konusunda kısıtlı olanaklara sahiptir.

Bu soruna çözüm bulmak ve KOBİ'lerin teminat olanaklarını genişletmek amacıyla 1991 yılında Kredi Garanti Fonu A.Ş. kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Kredi Garanti Fonu (KGF) A.Ş. ekonominin temelini oluşturan, KOBİ'lere verdiği garanti ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerimizin de yararlanmasını mümkün hale getirmektedir. Bu sayede girişimcilik teşvik edilmekte, küçük ve orta ölçekli işletmelerin lehine ek bir kredilendirme sağlanarak ekonomik büyümeye ve kalkınmaya katkı sağlanmaktadır.

KGF'de son 1-2 yılda önemli yenilikler ve değişimler yaşanmıştır. Kredi onay komiteleri kaldırılarak, kurum içsel değerlendirme sistemi ile objektif kriterler doğrultusunda talepleri değerlendirmeye başlanmıştır. Bu değişimler işlemlerin daha hızlı ve rasyonel yürütülmesine imkan tanımıştır. Öz kaynak kefaletinde uygulanan "Portföy Garanti Sistemi" hazine kaynaklı kefaletlerde de uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama ile 35-40 günü bulan talep sonuçlandırma süreleri 1 güne kadar düşmüştür. Bu çalışmalar sonucunda sadece 2016 yılında, KGF'nin 25 yılda ulaştığı işletme sayısı ve kefalet tutarının tam iki katına ulaşılmıştır. Bu güne kadar toplam 25 bin KOBİ'ye 14 milyar TL tutarında kefalet veren KGF, 2015 sonu toplam riski 2,6 milyar TL iken, 2016 sonu itibariyle yüzde 144'lük bir artış sağlayarak 6,3 milyar TL büyüklüğe erişmiştir. 2016 yılı içinde bir önceki yıla göre yüzde 91'lik büyüme sağlanarak, 3.170 KOBİ'nin Bankacılık Sisteminden 1.199 Milyon TL kredi kullanmalarına karşılık 1.033 Milyon TL'lik kefalet ile destek vermiştir. Bütün bu gelişmelerden sonra KGF, KOBİ'lerin finansmana erişimlerinde en öncelikli Kurum haline gelmiştir.

2023 hedefleri için KOBİ'ler büyük önem arz ediyor

KOBİ'lerin, istihdam yaratma, esnek üretim yapısı, teknolojik yeniliklere yatkınlık, bölgeler arası dengeli kalkınma ve gelir dağılımındaki adaleti sağlama gibi bir takım özellikler onları ekonominin hayati unsurları haline getirmektedir. Bu sebeple Türkiye ekonomisinin temel taşları olan KOBİ'lerin, büyümesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşması için gerekli kaynağı bulmaları halinde, Türkiye ekonomisinde son yıllarda yakalanan büyümenin çok daha yüksek rakamlara çıkacağını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi konusunda en etkin rolü üstlenecek olan KOBİ'lerin, finansmana erişim sorunları öncelikli olmak üzere tüm sorunlarının çözülmesi büyük önem arz etmektedir.

KGF, KOBİ'lere verdiği garanti ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden bu işletmelerin de yararlanmasını mümkün hale getirmektedir. Bu sayede girişimcilik teşvik edilmekte, KOBİ'ler daha az teminatla daha çok krediye ulaşabilmekte ve aldıkları kredilerle daha çok üretim daha çok istihdam yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunabilmektedirler.

"KGF'yi tüm imkanlarımızla destekliyoruz"

Kredi garanti sisteminin, ekonominin temelini oluşturan işletmelerin ihtiyaç duyduğu uygun koşullardaki finansal kaynağın temini yönündeki kanalları açan destekleyici bir yapısı olması gerekmektedir.Bu nedenle KOSGEB, iştiraki olan KGF'yi, büyüyüp gelişmesi ve hizmetlerini yaygınlaştırması için tüm imkânları ile desteklemektedir.

KOSGEB 2003 yılından itibaren Türkiye'de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde Kredi Faiz Destek Programları yürütmektedir. Bu destek programında KOSGEB'in en önemli paydaşlarından biri de KGF'dir. KGF, KOSGEB Kredi Faiz Destek Programları kapsamında teminat yetersizliği yaşayan KOBİ'lere bankalar nezdinde kefalet vermektedir. Bununla birlikte KOSGEB Destek Programları kapsamındaki geri ödemeli desteklere teminat yetersizliği nedeniyle erişmekte zorlanan KOBİ'lerin sorunlarını çözmek amacıyla KOSGEB ile KGF arasında "KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden yararlanacak KOBİ'lere KGF'nin Doğrudan Kefaleti Protokolü" imzalanmıştır.

Protokol kapsamında KOSGEB'in;

- Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı,
- Girişimcilik Destek Programı, Çağrı Esaslı Tematik Proje Destek Programı,
- İş birliği – Güç birliği Destek Programı,

Kapsamındaki geri ödemeli destekleri için KGF A.Ş. tarafından KOBİ'ler lehine, KOSGEB'e karşı teminat oluşturmak üzere gayri nakdi kredi niteliğinde doğrudan kefalet sağlanmaktadır.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.