12 °C

'KGF ile sürdürülebilir ihracat patikasına erişim için önemli kapı araladık'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "Geçen senenin son iki ayında başlayan ihracat artışının, bu yılda da ümit verici bir şekilde sürdüğünü gözlemlemekteyiz..."

'KGF ile sürdürülebilir ihracat patikasına erişim için önemli kapı araladık'

Nihat ZEYBEKÇİ
Ekonomi Bakanı

Hükümet olarak bir önceki günden daha fazla ihracat yapmak, ekonomik büyümeyi ihracat üzerine inşa etmek amacıyla piyasa dostu reformlara gidiyor, önemli destek mekanizmaları kurguluyoruz. Bu doğrultuda ihracatçılarımızın daha fazla sayıda pazara, daha fazla ürünle güçlü bir şekilde nüfuz edebilmesi için önlerindeki tüm engelleri kaldırma çabasındayız.

"İhracat seferberliği" dönemi ilan ettiğimiz 2017 yılının tümünde, güçlü bir ihracat artışı yakalamayı, hatta büyümemizde net ihracatın katkısının pozitif gerçekleşmesini öngörüyoruz. Nitekim geçen senenin son iki ayında başlayan ihracat artışının, bu yılda da ümit verici bir şekilde sürdüğünü gözlemlemekteyiz.

İhracatçılarımızın, küresel arenada daha iyi rekabet edebilmesi için finansman noktasında atılacak adımların çök önemli olduğu aşikârdır. Bu bağlamda yakın zamanda, ihracatçılarımıza finansman ve ihracat sigortası kolaylığı sağlayan mekanizmalara özel bir önemle yaklaştık. Bakanlığımıza bağlanan Türk Eximbank'ın daha çok taşın altına elini sokacağı tedbirleri yürürlüğe koyduk. Eximbank 2017 yılında 25.4 milyar dolar nakdi kredi, 14.4 milyar dolar sigorta/garanti desteği ile toplamda 39.8 milyar dolar finansman desteği sunmayı hedefliyor. Bu hedefle birlikte sunulan destek tutarı 2016 yılına göre yüzde 21 artış kaydetmiş olacak. Diğer bir ifadeyle 2017 sonu itibariyle toplam ihracatımızın yüzde 26'sı kadar finansman imkânı ihracatçıların kullanımına sunulacak. Güney Kore'nin ardından, dünyada ihracatçısını en çok destekleyen Eximbank konumunda olan Türk Eximbank, 2017'nin sonuna kadar 1. sırada yükselmeyi hedefl emektedir

Finansman alanındaki atılımlarımızın bir başka boyutu da Kredi Garanti Fonu (KGF) ile yürütülmektedir. Nitekim ihracatçı firmalarımızın, bilhassa da KOBİ niteliğindeki ihracatçılarımızın en önemli sorunlarından birisi teminat bulmaktır.

Bu bağlamda Hükümetimizin ihracatımızın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği ses getirici düzenlemelerden birisi de Kasım 2016'da KGF tarafından sunulan Hazine destekli kefalet sisteminin kapsamının genişletilmesi oldu. Bu uygulama ile sadece KOBİ'lerimiz değil, tüm ihracatçılarımız KGF kefaletinden faydalanmaya başlamıştır.

İhracatçılarımız için oldukça önemli olanaklar sunacağına inandığımız Hazine destekli kefalet sisteminin etkinliğini, Eximbank ile KGF arasındaki işbirliğini güçlendirerek daha üst seviyelere taşıdık. Bu doğrultuda, Hazine destekli kefalet uygulamasından ihracatçılarımızın ve diğer yararlanıcıların daha etkin bir şekilde faydalanabilmesi amacıyla kayda değer uygulama değişiklikleri yapıldı.

KOBİ niteliğindeki ihracatçılarımızın yanı sıra, hem diğer ihracatçılarımıza, hem de döviz kazandırıcı hizmetler alanında faaliyet gösteren firmalarımıza Hazine kefaleti ile kredi kullandırılmasını öngören düzenlemeler söz konusu oldu. Eximbank kredilerinin yüzde 100'ünü kefalet kapsamına almanın yolunu açtık. Ayrıca Hazine destekli kefaletlerde ticari bankalar için daha önce yüzde 85 olarak belirlenen kefalet oranının yüzde 100'e yükseltilmesine yönelik bir başka düzenlemeyle de ihracatçılarımıza pozitif anlamda katkı sunacak bir gelişmeye imza atmış olduk.

Tüm bunlara ilave olarak KGF, Eximbank'ın uluslararası kuruluşlardan sağladığı kaynaklardan kullandırılan orta-uzun vadeli kredilere de kefalet verebilir hale geldi. Bu durumun ihracatçılarımızın daha uzun vadeli finansman ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli bir kolaylık yaratacağı ortadadır.

Yine bu yıl Nisan ayında Eximbank ile KGF arasındaki imzalanan protokol kapsamında hem KOBİ'lerin hem de diğer firmalarımızın Hazine destekli kefaletten yararlanabileceği tutar artırılırken, kefalet temin ücreti de yüzde 0.03'e kadar düşürülmüştür. KOBİ'lerin Hazine destekli kefaletten yararlanabileceği tutar daha evvel sadece 1.5 milyon dolar iken, şimdi 7.5 milyon TL olarak belirlenmiştir. Diğer firmalarımızın da 20 milyon TL'ye kadar Hazine destekli kefaletten faydalanabilmeleri mümkün kılınmıştır.

Saymış olduğum tüm bu düzenlemeler ekseninde, başta KOBİ'ler olmak üzere tüm ihracatçılarımız, KGF kefaleti ile finansman imkânlarına daha kolay ulaşabilecektir. İhracat seferberliği diye adlandırdığımız kritik bir dönemde, daha cesur açılımlar yapıp daha sürdürülebilir ihracat patikasına erişme adına önemli bir kapı aralamış olduğumuza inanıyorum.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.