25 °C

KGF kredileri toplumun refah seviyesini artırıyor

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın: Sağlıklı bilanço yapısı, güçlü özkaynakları ve deneyimleri ile bankalarımız hem KGF'nin çalışmalarına katkı sağlamaya, hem de büyümenin sürdürülmesine katkı sağlayan KOBİ'lere destek olmaya devam edecektir...

KGF kredileri toplumun refah seviyesini artırıyor

Hüseyin AYDIN
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizde sosyal ve ekonomi politikalarının uygulanmasında Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) finansmanı yoluyla sanayinin ve ticaretin geliştirilmesi, kaynakların etkin ve verimli dağıtılması, kalkınmada bölgelerarası dengesizliklerin azaltılması ve istihdam artışı önemli bir önceliğe sahiptir.

Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin çok büyük bölümü KOBİ niteliğinde olup, istihdamın yarıdan fazlasını karşılamaktadır. Bu işletmelerin faaliyetlerini rekabetçi olarak sürdürmeleri ve büyütmeleri için finansmana erişimlerinin daha da arttırılması konusunda hem kamu hem de özel kesim yoğun bir gayret göstermektedir. Bu amaçla, kredi garanti sistemleri, mikro kredi sistemleri oluşturma ve düşük faizli veya faiz destekli, ödemesiz dönemli ve uzun vadeli kredi programları gibi çok çeşitli finansman modelleri uygulanmaktadır.

Yetersiz teminat sorunu yaşayan KOBİ'lere kefalet vererek katkıda bulanmak, böylelikle işletmelerin daha uzun vadeli ve uygun maliyetli kredi sağlamasına yardımcı olmak amacıyla kurulan Kredi Garanti Fonu A.Ş.'nin (KGF) ortakları arasında 21 banka bulunmaktadır. KOBİ'lerin yanında KOBİ tanımına haiz esnaf ve sanatkârlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler ile KOBİ dışı firmalarda KGF kefaletine başvurabildikleri için finansmana erişimde ve toplumun refah seviyesinin artmasında KGF kefaletli kredilerin önemi yüksektir. KGF'ye kamu kesimi de önemli destek sağlamaktadır. Resmi Gazete'nin 10 Mart 2017 tarih ve 30003 sayılı nüshasında yayımlanan "2017/9969 sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile Hazine Müsteşarlığı tarafından KGF'ye aktarabilecek kaynağın tutarı 25 milyar TL'ye yükseltilmiştir. Böylelikle KOBİ, İhracatçılar başta olmak üzere tüm sektörlere sağlanan yüksek kefalet oranlarıyla 250 milyar TL'lik bir toplam Hazine kefaleti hacmi, 280 milyar TL'de (asgari 155 Milyar TL'si KOBİ'lere kullandırılması koşuluyla) kredi hacminin oluşturulması öngörülmektedir.

Daha düşük maliyetli, ticari faaliyetlerden sağlanabilecek gelirlere uyumlu olacak şekilde daha makul vadelerde ve artan miktarlarda kredi sağlamak yanında, KOBİ ve sektör özelinde geliştirilen hizmet ve ürünler sunan bankalar KOBİ'leri doğrudan ve dolaylı olarak desteklemeye devam etmektedir. Şubat 2017 itibariyle, son beş yıl içerisinde, KOBİ'lere verilen nakit kredi miktarı yaklaşık 2,5 katına, kredi kullandırılan KOBİ sayısı ise 2 katına çıkmıştır. Toplam 3,9 milyon KOBİ'ye kredi kullandırılmıştır. Nakdi kredi miktarı 435 milyar ile toplam kredilerin dörtte birini oluşturmaktadır. KOBİ başına ortalama kredi 113 bin TL, orta büyüklükteki işletmelerde 1,1 milyon TL düzeyindedir. Ürün ve hizmetler Anadolu'ya ve KOBİ'lerin artan işe hacimleri ile uyumlu olarak bölge ülkelere yayılmaktadır.

Sağlıklı bilanço yapısı, güçlü özkaynakları, müşteri odaklı teknoloji yatırımları ve deneyimleri ile bankalarımız hem KGF'nin çalışmalarına katkı sağlamaya, hem de büyümenin, istihdamın ve katma değeri yüksek ihracatın sürdürülmesine, artırılmasına katkı sağlayan KOBİ'lere destek olmaya devam edecektir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap