15 °C

KGF, Portföy Garanti Sistemi'ni başarıyla uyguluyor

Avrupa Yatırım Fonu Türkiye Direktörü Çotuk, Portföy Garanti Sistemi ile kefalet verme hızını bir güne düşüren KGF'nin hem bankalar hem de kredi kullanan işletmeler nezdinde imajının son derece iyileştiğini söyledi.

KGF, Portföy Garanti Sistemi'ni başarıyla uyguluyor

Türkiye'de ve gelişmekte olan ekonomilerde KOBİ'lerin büyümeleri için ihtiyaç duydukları finansman büyük oranda bankacılık sistemi üzerinden sağlanan kredilerle gerçekleşiyor. KOBİ kredilerinde işleyişin mükemmellikten uzak olduğu ise aşikar. Bir tarafta oldukça sıkı düzenlemelere tabi olan bankalar, diğer tarafta yeterli, şeff af, düzgün finansal veri ve bilgi temin etmenin büyük oranda zor olduğu KOBİ'ler. Kredi garantisi uygulamaları işte tam bu noktada KOBİ'lerin finansmana erişiminde sağladığı kolaylıklarla önemli bir misyon üstlenmiş oluyor.

Ülkemizde KOBİ bankacılığı deyiminin daha duyulmadığı – bunu uzun yıllardan beri yapan birkaç bankayı tenzih etmek gerekir – zamanlarda kurulan Kredi Garanti Fonu (KGF) da böyle bir misyonu yerine getirmek üzere 1991'den bu yana faaliyet gösteriyor. KGF özellikle teminat sıkıntısı nedeniyle kredi darlığı yaşayan işletmelerin finansmana erişimi konusunda son derece önemli bir görev üstlenmiş durumda.

KGF ile örtüşen bir misyona sahip Avrupa Yatırım Fonu (AYF) da Avrupa Yatırım Bankası'nın iştiraki olarak KOBİ'lerin finansmana erişimini finansman kuruluşlarına risk paylaşımı araçları sağlayarak desteklemek üzere 1994'te kuruldu. Avrupa'nın önde gelen kredi garantörlerinden biri olarak sadece 2016'da 6.2 milyar euroluk kredi garantisiyle 23.6 milyar euro tutarında kredi hacmi yaratılmasını sağladı.

AYF, banka ve finans kuruluşlarının KOBİ kredilerine garanti sağlamanın yanı sıra, yerel kredi garanti kuruluşlarının sağladığı garantilere (veya kefalete) kontr-garanti de vermektedir. 2004 yılında 500 bin euro gibi oldukça küçük bir kontr-garanti işlemi ile başlayan KGF-AYF ilişkisi 2010'da ivme kazanarak günümüzde Türkiye'de mikro işletmeler ve KOBİ'lere 180 milyon euro tutarında kredi hacmi yaratacak büyüklüğe erişmiştir.

AYF faaliyet gösterdiği ülkelerde hem uzmanlaştığı finansal araçlarla hem de iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırarak pazar gelişimine katkıda bulunmaktadır. KGF-AYF ilişkisinde önemli bir mihenk taşı da bugün başarıyla uygulanmakta olan Portföy Garanti Sistemi'dir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetilen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında finanse edilen ve AYF tarafından hayata geçirilen Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları projesi kapsamında birlikte çalışan KGF ve AYF, KGF'nin garanti işlemlerinde portföy yaklaşımını benimsemesi ile çok daha geniş sayıda işletmeye hizmet verebileceği ve Türkiye'de bu desteğe olan yüksek ihtiyaç ve talebi gözönünde bulundurarak, Frankfurt School of Finance and Management'ın desteği ile Portföy Garanti Sistemi'nin ilk temellerini oluşturdular.

İlk denemelerden başarılı sonuç alınmasıyla 2014 sonunda Bakanlık tarafından projeye ek kaynak sağlandı ve şu anda Türkiye'nin doğusunda kalan ve göreceli olarak az gelişmiş 43 ildeki mikro işletmeler Portföy Garanti Sistemi kapsamında KGF kefaletinden faydalanmaya devam etmekte. 2016 sonu itibariyle bölgede KGF kefaleti sayesinde yaratılan mikro kredi hacmi 72 milyon euroya ulaşmış oldu. Portföy Garanti Sistemi ile kefalet verme hızını bir güne kadar düşüren KGF'nin hem bankalar hem de kredi ve kefalet kullanan işletmeler nezdindeki imajı da son derece iyileşti. Bir pilot uygulama olarak başlayan Portföy Garanti Sistemi'nin 2015 sonunda görev başı yapan başta Genel Müdür Sayın İsmet Gergerli ve yeni yönetim tarafından benimsenmiş ve bugün çok daha iyileştirilerek ileriye götürülmüş olması, hatta KGF'nin ana kefalet mekanizmalarından biri haline gelmesi son derece memnuniyetle izlediğimiz bir gelişmedir.

Avrupa Yatırım Fonu Türkiye Direktörü Özlem Çotuk, bir pilot uygulama olarak başlayan Portföy Garanti Sistemi'nin, Kredi Garanti Fonu'nun ana kefalet mekanizmalarından biri haline gelmesinden önemli bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Çotuk, bu gelişmenin sağlanmasında 2015 yılı sonunda göreve gelen yeni yönetimin söz konusu sistemi iyileştirerek ileriye götürmüş olmasının dikkat çekici bir payı olduğunu da kaydetti.

Geçen yıl 175 bin KOBİ, Avrupa Yatırım Fonu tarafından desteklendi

Avrupa Yatırım Fonu (AYF) Avrupa Yatırım Bankası'nın, finansal aracılara KOBİ’ler ve orta büyüklükteki işletmeler için risk finansmanı çözümleri sağlamak ve Avrupa’da inovasyonu güçlendirmek için kurulmuş iştirakidir. AYF’nin 2016’da işletmeler yararına sağladığı 9.45 milyar euro taahhüt, bu işletmelere 42.7 milyar euro ek kaynak yaratılmasını sağlamaktadır.

Faaliyet alanları itibariyle AYF girişim sermayesi alanında 2016’da 117 adet erken aşama ve büyüme sermayesi fonuna 3.2 milyar euro yatırım taahhüdünde bulunmuştur. Bu fonların 18.5 milyar euro ek kaynak sağlaması beklenmektedir. Kredi garantisi alanında ise 2016’da 206 işlemle 6.2 milyar euro garanti taahhüdünde bulunmuş olup, bu taahhüdün KOBİ’ler yararına 23.6 milyar euro yeni kredi hacmi yaratması beklenmektedir.

AYF'nin mikro ve sosyal işletmeler yararına sağladığı destek 121 milyon euronun yaratacağı kredi hacmi de 580 milyon euroya ulaşmaktadır. 2016 yılında toplam 175.000 KOBİ ve orta büyüklükteki işletme ve 1 milyon kişilik istihdam AYF tarafından desteklenmiştir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap