18 °C

'KGF’nin etkinliğinin artması sanayicileri memnun ediyor'

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, KGF'nin etkinliğinin artmasının sanayicileri memnun ettiğini söyledi.

'KGF’nin etkinliğinin artması sanayicileri memnun ediyor'

Dünya için geçtiğimiz on yılın, paraya kolay ulaşılabilen, üretimin dışlandığı bir zaman dilimi olduğunu belirten İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, artık bu sürecin bittiğini, dünyanın bir çok ekonomisinde finansal kaynağa ulaşmada ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.

Dünyada sıcak paraya ve tüketime dayalı ekonomi modelinin sonuna gelindiğinin herkes tarafından kabul edildiğini ifade eden Bahçıvan, "Bunun yerine bizim İstanbul Sanayi Odası olarak yıllardır üzerine basa basa söylediğimiz üretime dayalı ekonomiye hızla yeniden dönülüyor" dedi.

Türkiye de gerek kamu ve gerekse özel sektörün bol paralı bu dönemden kendine düşen payını aldığını belirten Erdal Bahçıvan, "Fakat, kısılan sıcak para muslukları ekonomimizde kalıcı bir hasara yol açmasa da şirketlerin finansmana erişimi artık üç yıl beş yıl öncesine göre o kadar kolay değil. Her yıl açıkladığımız İSO 500 gibi ülkemizin en büyük şirketlerini resmeden tablo da bize gösteriyor ki; sanayici açık ve net olarak kaliteli finansmana erişim sıkıntısı yaşıyor" diye konuştu.

Bu nedenle üretime yeniden dönüşün, finansman anlayışında da bir dönüşümü zorunlu kıldığının altını çizen Bahçıvan, "Bugün dünyada birçok ülkenin üreticilerine finansman sağlamak noktasında kredi teminatı veren kuruluşlarını güçlendirmeye başlamaları boşuna değil. En büyük hedefleri, bu ülke için aş ve iş yaratmak, katma değer yaratarak ülke ihracatına katkı sunmak olan bizim sanayi kuruluşlarımızın da finansmana erişim kolaylığına ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu konuda elindeki bütün araçları işlevselleştirmesi kaçınılmaz olduğunu söyleyen Bahçıvan, 20 yılı aşan bir geçmişi olmakla birlikte yakın zamana kadar KGF sisteminin hak ettiği etkinlikte kullanılamadığına dikkat çekti.

Artık farklı ve olumlu bir tablo ile karşı karşıya olunduğunu dile getiren Bahçıvan şunları aktardı: "Bu bağlamda hiç kuşkusuz KGF, başta KOBİ'ler olmak üzere reel kesimin ve sanayicilerimizin finansmana ulaşmasında çok önemli bir aktör konumuna geliyor. Son zamanlarda yapılan reformlarla ve izlenen stratejilerle KGF'nin etkinliği giderek artıyor. Bu da biz sanayicileri oldukça memnun etmektedir.

Özellikle sanayicilerin ve KOBİ ölçekli şirketlerin krediye ulaşma noktasında yaşadığı kefalet sorununun rekabet edebilirlik alanında çok önemli bir bariyer olduğu bir gerçek. Son iki ay içerisinde KGF üzerinden bu konunun çözümünü hedefl eyen yeni çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz."

Bu çalışmaların, üretim ekonomisini tekrar sanayinin ve ekonominin temel aktörü olarak konumlandırdığını bildiren Erdal Bahçıvan, "Özellikle hükümetimiz ile bu konuda bir konsensüs içinde olduğumuzun altını çizmek istiyorum" dedi.

iso

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap