Contemporary Istanbul Vakfı’ndan yeni sergi

Contemporary Istanbul Vakfı’nın Fişekhane Cocoon’da “Metabilgi: Algoritma’nın Ritmi” başlıklı karma sergisi algoritmalar, programlar özelinde teknoloji ve sanatı birleştiren disiplinlerarası üretimlere odaklanıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Contemporary Istanbul Vakfı’nın sergi information ve knowledge arasındaki farka odaklanırken, bu farkın yaratmış olduğu insan merkezli ve insan merkezinden uzak bakış açılarının gündelik hayatın yoğun ritminde kullandığımız internet verilerimiz ve algoritmaların medya sanatındaki yansımalarını teknoloji, sanat birlikteliğini anlatıyor.

“Bilgi ve Teknoloji”, “İnsan Dışı / İkili Olmayan” başlıkları üzerine eğilerek serginin kavramsal çerçevesini algoritmaya sorduğu sorularla şekillendiren küratör Esra Özkan, derin öğrenme metoduyla öz bağımlı bir dil modeli kullanmakta. Küratörün algoritmaya, sorduğu soru ve aldığı cevapları sanatçılara yöneltmesiyle; sanatçıların yorumlarına da yer vererek kolektif diyalogla geliştirdiği anlatıyı çok sesli bir görsel dile çeviriyor.

Sergide yer alan sanatçı ve sanatçı grupları Ahmet Rüstem Ekici & Hakan Sorar, Ahmet Zahit Dönmez (BUG Game Lab.), Exonemo, Hamza Kırbaş, Levent Özruh, Özge Topçu, Robertina Šebjanič, So Kanno & Takahiro Yamaguchi, Solimán López, Studio Above and Below, Uğur Acil, VR Future, ::vtol:: dijital sanat, enstalasyon gibi disiplinlerle kavramları anlama ve sunma olarak kurguluyor.

Algoritma ile kuruluan diyalog "Metabilgi"

Metabilgi: Algoritma’nın Ritmi, iki ana fikrin derinine bakmayı hedefleyen kavramsal bir çerçeve sunmaktadır. Bilgi, aklın erebileceği olgu olarak tanımlanırken; sergide bilgi “bilgi / information” ve “kavrayış / knowledge” terimlerinin ayrımına odaklanılmaktadır; “information” belirli ve görece dar kapsamlı derlenmiş bilgi parçası olarak tanımlanırken; “knowledge” geçerliliği veya doğruluğu varsayılacak şekilde mümkün olan en yüksek kesinlik derecesidir.

Bu iki kavram arasındaki en belirgin ayrım bilginin varlığı ve bilginin işlenmesi, veriye dönüşmesidir. Sergi, algoritma ile kurulan diyalog aracılığıyla “metabilgi” başlığı altında, algoritmanın bize sunduğu verilerin ve medya sanatları özelinde sanatçıların yorumlarını; veri arama yolları ve veriye dönüşen bilgileri sunmaktadır. Bu kolektif diyalog ve araştırma “Bilgi ve Teknoloji”, “İnsan Dışı / İkili Olmayan” olmak üzere iki farklı ana başlığın organik bağını sunuyor.

Bilgi ve Teknoloji: Bilginin doğruluğu, erişilebilirliği ve kullanım amacı gibi faktörler algoritmaların kullanımıyla bilginin değerini etkileyebimektedir. Bilgi ve teknolojinin değerinin sadece arz-talep faktörüyle sınırlı kalmadığı, yapay zeka gibi teknolojilerin bu değerleri etkileyebileceği önemle vurgulanmaktadır.

İnsan-bilgisayar arasındaki ilişki ve diyalogla bilgiye erişme ve işleme meselesine odaklanarak Ahmet Zahit Dönmez (BUG Game Lab.), Hamza Kırbaş, Ozruh (Levent Özruh, Sara Martinez Zamora, Evan Preuss, Isaac Palmiere Szabo, Elise Wehowski), Özge Topçu, So Kanno & Takahiro Yamaguchi, Studio Above and Below, VR Future, ::vtol:: ağırlıyor.