9 °C

Fotoğraflarla bir devrin özeti

Fotoğraflarla bir devrin özeti

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Osmanlı İmparatorluğu’nda modernitenin fotoğrafla olan ilişkisini yeni bir sergiyle sunuyor. Ömer M. Koç Koleksiyonu’nun yanı sıra farklı arşiv ve koleksiyonlardan derlenen fotoğraf, albüm, obje, yayın ve belgelerin sergilendiği “Camera Ottomana: Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğraf ve Modernite, 1840-1914” başlıklı sergi, 19 Ağustos’a kadar ziyarete açık. Serginin küratörleri ise Zeynep Çelik, Edhem Eldem ve Bahattin Öztuncay üstleniyor. 

1840’lardaki mütevazı denemelerden sonra 1860’larda devlet ve elitler tarafından iyice benimsenmeye başlayan fotoğrafçılığı inceleyen, II. Abdülhamid döneminde (1876-1909) yaygınlaşan fotoğraf tutkusunu ele alan “Camera Ottomana” sergisinde, 1914 yılına kadar imparatorlukta ve dünyada fotoğrafçılık alanında gerçekleşen gelişmeler paralel olarak sunuluyor. Bu kapsamda devlet daireleri, maden ocakları, hastaneler gibi kurumların fotoğraflarının yanı sıra sokaktan manzaralar, suçlu fotoğrafl arı ve portreler de yer alıyor. Sergi, imparatorluğun modern imajı ile fotoğrafı bir araya getirirken, teknolojik gelişmelerle popülerliği artan fotoğrafçılığın propaganda, gazetecilik, eğitim, kriminoloji ve tıp gibi çeşitli alanlarda kullanımının yaygınlaşmasına vurgu yapıyor. 

Pattu Mimarlık tarafından tasarlanan sergide dagerreotip, cam negatif, stereograf gibi orijinal malzemelere yer verilirken, günümüz dijital teknolojisi sayesinde fotoğrafçılık tarihinde kullanılan farklı tekniklerin de görülmesine olanak sağlanıyor. 

Ayrıca, birçoğu ilk kez sergilenen fotoğrafların görülebildiği proje için bir de websitesi hazırlandı. www.cameraottomana.com adresinde sergide incelenen konu başlıkları altında derlenen fotoğraf arşivine online olarak erişilebiliyor.

1839’dan bugüne... 

►Fotoğraf, 1839’da doğduğu andan itibaren hem modernitenin bir parçası oldu hem de onu simgeledi. ►Osmanlı İmparatorluğu fotoğrafı büyük bir heyecanla kucakladı. Fotoğrafın etkisi ve anlamı, Tanzimat hareketinin modernleşme ve Batılılaşma atılımıyla birleşti. 
►Fotoğraf, yirminci yüzyıl başında Osmanlı topraklarında günlük yaşamın, basının ve devlet aygıtının standart bir parçası haline geldi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.