Kültürel harcamalar 44 milyar lirayı aştı

Kültür harcamaları 2017 yılında yüzde 19 artarak 44 milyar lirayı geçti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Kültür Ekonomisi verilerini açıkladı.

Kültür harcamaları 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 19,4 artarak 44 milyar 75 milyon 130 bin TL oldu.

Kültür harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2017 yılında, 2016 yılına göre aynı kalarak yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 64,2, özel harcamaların payı ise yüzde 35,8 oldu.

Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 26,1 artarak 28 milyar 317 milyon 654 bin TL oldu.

Harcamaların yüzde 66,5'i merkezi yönetim bütçesinden, yüzde 33,5'i ise yerel devlet bütçesinden gerçekleştirildi.

Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre belli başlı harcamalara bakıldığında; mimarlık yüzde 34,9, kitap ve yazılı basın yüzde 10, gösteri sanatları yüzde 9,2, doğal miras yüzde 8,7, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 8,4, kültürel miras yüzde 5,6 paya sahip oldu.

Hanehalkı kültür harcamaları

Hanehalkı kültür harcamaları 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 8,7 artarak 15 milyar 308 milyon 307 bin TL oldu. Özel harcamaların yüzde 97,1'i hanehalkları, yüzde 2,9'u ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı.

Hanehalklarının 2017 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve TV yayın giderlerinin yüzde 31,2, kitap, gazete ve derginin yüzde 14,7, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin yüzde 12, veri işlem ekipmanlarının yüzde 10,9, kırtasiye ve çizim malzemelerinin yüzde 10,1, sinema, tiyatro ve konserin yüzde 5,6 paya sahip olduğu görüldü.

Girişimlerin yüzde 39'u mimarlık faaliyetleri

Kültürel sektörlere faaliyet alanları açısından bakıldığında; 2017 yılında girişimlerin yüzde 39,3'ü mimarlık, yüzde 16,2'si yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri, yüzde 14,3'ü uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri, yüzde 11,8'i sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama, yüzde 10,7'si yayımcılık, yüzde 4'ü programcılık ve yayıncılık alanlarında ve yüzde 3,8'i diğer kültürel alanlarda faaliyet gösterdi.

Girişimlerin kültürel mal ve hizmetlerinin cirosu 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 20,1 artarak 35 milyar 26 milyon 239 bin TL oldu. Girişimlerin kültürel mal ve hizmet üretiminin katma değer katkısı ise 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 27 artarak 8 milyar 341 milyon 268 bin TL oldu.

Katma değer katkısının yüzde 25'i yayımcılıktan

Kültürel sektörler içinde 2017 yılında gerçekleşen katma değer katkısının dağılımına bakıldığında; yüzde 24,7'si yayımcılık, yüzde 20,8'i sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama, yüzde 18,7'si mimarlık, yüzde 18,2'si programcılık ve yayıncılık, yüzde 11,2'si yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence, yüzde 6,4'ü ise diğer kültürel sektörlerde gerçekleşti.

Kültürel mal ihracatı

Kültürel mal ihracatı 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 28,9 arttı. Artış oranı ana mal ihracatında yüzde 28,3 olurken, ikincil mal ihracatında yüzde 45,1 olarak gerçekleşti.

Dış ticarette, 2017 yılında kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı yüzde 4,3 oldu.

Kültürel mal ithalatı

Kültürel mal ithalatı, 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 33,2 arttı. Ana mal ithalatı yüzde 21,4, ikincil mal ithalatı yüzde 40,3 arttı. 2017 yılında kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı yüzde 2,2 oldu.

İhracatta en büyük pay el sanatlarında oldu

Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2017 yılında 17 milyar 919 milyon 563 bin TL olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı yüzde 72,7 oldu.

Kültürel alanlara göre bakıldığında, görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı 2017 yılında 10 milyar 190 milyon 630 bin TL olarak gerçekleşti. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise yüzde 55,2 oldu.

Bu konularda ilginizi çekebilir