OECD: Uzun çalışma kişi başı gelirleri yükseltebilir

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) yayınladığı raporda, işgücünde nesil çeşitliliği ve yaşlı çalışanlara daha fazla imkan sağlanmasının, kişi başı reel gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYH) gelecek 30 yılda yüzde 35 artırabileceğini öngörüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) yayınladığı raporda, işgücünde nesil çeşitliliği ve yaşlı nüfusa daha fazla çalışma olanağı sağlanmasının, kişi başına reel gelirleri önemli ölçüde artıracağı belirtildi. 'Yaş Kapsayıcı İstihdama Katılımı Teşvik Etmek' başlıklı rapora göre 2050 yılına kadar yaşlı çalışanların işgücü piyasasına katılımının yükselmesi, Türkiye’nin kişi başı reel GSYH’sini yüzde 33 artırabilir. Aynı sürede OECD için beklenen artış oranı ise yüzde 19. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir rapor, üye ülkeler genelinde yaşlı çalışanlara sağlanan istihdam fırsatlarının artırılmasının ekonomilere doğrudan katkı sağlayacağını öngörüyor. Yaş Kapsayıcı İstihdama Katılımı Teşvik Etmek başlıklı rapora göre 2050 yılına kadar yaşlı çalışanların işgücü piyasasına katılımının yükselmesinin Türkiye’nin kişi başı reel GSYH’sini yüzde 33 artırabilir.

 Yüzde 35’e varan GSYH artışı mümkün

Yaşlı nüfusun iş gücüne katılımının yaşam standartlarını da iyileştirebileceği belirtilen raporda, uzun çalışmayı teşvik politikalarının kişi başına geliri 2050’ye kadar OECD ülkelerinde ortalama yüzde 19 artırabileceği öngörülüyor. Raporda, yaşlı çalışanların istihdam katılımının artırılması ve daha fazla yaş grubundan çalışanın dahil edildiği iş gücünün, gelecek 30 yılda yüzde 35 ile en çok Yunanistan’ın kişi başı GSYH’sine katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Yunanistan’ı yüzde 34 ile İtalya ve Polonya ve yüzde 33 ile Türkiye izlerken, yüzde 6 ile en az katkının İzlanda’da görülmesi bekleniyor. Raporda, yaşlı çalışanların deneyimlerinin yanında genç ve yaşlı çalışanlar arasında denge kurarak şirket performansını artırabileceği belirtiliyor. OECD, bunun sağlanması için çeşitli nesilleri barındıran iş gücünün olası faydalarının sağlanması için işverenler ve hükümetlerin doğru politikalar uygulaması gerektiğini savunuyor.

 Hükümet bütçelerine de iyi gelir

Ek gelir yaratabilmeleri ve emeklilik ödemelerini azaltabilmeleri sayesinde yaşlı nüfusun iş gücüne katılımının hükümetlere de olumlu katkı sağlayacağı vurgulanan raporda, çalışmaya devam etmek isteyen kişilerin bireysel faydalar da sağlayacağına dikkat çekiliyor. Şili, Güney Kore ve Slovak Cumhuriyeti gibi iş gücünün ağırlıklı olarak genç nesilden oluştuğu ülkelerin, istihdamda yaşlı çalışan sayısına yönelik politikalarını değiştirmediği sürece zorlanacağı uyarısı yapılıyor.

 

OECD raporunda dünya genelindeki şirketlere işe alım süreci politikalarında daha kapsayıcı olmaları ve yeni insan kaynakları stratejileri oluşturmaları gerektiği vurgulanıyor. OECD, işverenlerin daha çeşitli yaş grupları içeren bir iş gücü oluşturma ve yeni çalışma dünyasında başarılı olmaları için işe alım süreçlerinde daha tarafsız bir yaklaşım, sağlıklı iş ortamı ve çalışanların kabiliyetlerinin kariyerleri boyunca sürdürülebilir bir hale getirilmesi çağrısında bulunuyor.