21 °C

Enerji desteği için gereken evraklar yenilendi

Söz konusu değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi

Enerji desteği için gereken evraklar yenilendi

 

ANKARA - Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin tebliğde yapılan değişiklikle, başvuru ve uygulama esnasında istenen evraklar yeniden belirlendi.

Söz konusu değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, tebliğin "müracaat usul ve esasları" başlıklı maddesinde belirlenen ve enerji desteğinden yararlanılabilmesi için, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne ilk kez yapılacak müracaatlar ile enerji desteği uygulamasının başlamasının ardından istenen evrak kısmı yeniden düzenlendi.

Düzenlemeyle, "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunla değişik 22/A maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılmış olan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A, Sıra No: 2)'ne istinaden alınacak ve tanzim edildiği tarihten itibaren 15 gün süreyle geçerli kabul edilecek olan Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borç bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir yazı" da istenen evrak kısmına eklendi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.