25 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27513

Resmî Gazete
MEVZUAT
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2010/148    Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı Arasında Mutabakat
                   Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2010/156    Faruk Saraç Moda ve Sanat Vakfı Tarafından Bursa İlinde Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar
2010/187    Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hacı Ali Akın Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar
2010/188    Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—   Millî Savunma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—   Dışişleri Bakanlığına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekalet Etmesine Dair Tezkereye Almanya Federal Cumhuriyeti ve Suriye’nin de İlave Edilmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARLARI
2010/206    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
—   Dışişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı
 
YÖNETMELİKLER
—   Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik
—   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliği
—   Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER
—   Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)
—   Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikayet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2010/7)
—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/9)
—   İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)
 
KURUL KARARI
—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/3/2010 Tarihli ve 3559 Sayılı Kararı

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap