Resmî Gazete

SAYI: 27538

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Burhan ÜSTÜN’ün Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/6)

 

YÖNETMELİKLER

—  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Atılım Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Nevşehir Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları ile İlgili 2010/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/3/2010 Tarih ve 2010/15 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/145, K: 2009/112 Sayılı Kararı (20/10/2005 Tarihli ve 5413 Sayılı Kanun ile İlgili)