Resmî Gazete

SAYI: 27621

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

MEVZUAT

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5995   Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5998   Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Gedik Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 2/6/2010 Tarihli ve 5664 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/21 Sayılı Kararı