13 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27836

Resmî Gazete

MEVZUAT

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6098   Türk Borçlar Kanunu

6100   Hukuk Muhakemeleri Kanunu

6101   Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

 

TBMM KARARI

983     Sayıştayda Boş Bulunan Altı Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Hayati YAZICI’ya, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’e, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği

—  Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik

—  Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Şehir Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap