10 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27892

Resmî Gazete

MEVZUAT

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

989    Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Boş Bulunan Bir Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)

—  Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Acıbadem Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Teknik Üniversitesi Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kulanım) (Seri No: 8)

—  Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/19)

—  2011 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2011 Yılı Şubat Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2011 Tarihli ve 2011/15 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2011 Tarihli ve 2011/16 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2011 Tarihli ve 2011/17 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2011 Tarihli ve 2011/18 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2011 Tarihli ve 2011/22 Sayılı Kararı

—  Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 40)

—  Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 75)

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.