6 °C

Resmî Gazete

Sayı: 27916

Resmî Gazete

MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

6225   Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

—  Bazı Andlaşmaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunlar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/1678    Bazı Yerleşim Birimlerinin “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması, Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

—  Devlet, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

—  Celal Bayar Üniversitesi Aile Planlaması İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik

—  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.