18 °C

Resmî Gazete

Sayı:27926

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

—  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet EKMEKÇİ’nin Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2011/31)

YÖNETMELİKLER

—  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap