21 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27946

Resmî Gazete

 

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1755    Konya-Kayacık’ta Lojistik Merkez Kurulması Projesi Kapsamında İhtiyaç Duyulan Yaklaşık 700.000 m2’lik Taşınmaz ile Üzerindeki Muhdesatın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2011/1769    Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurulması Hakkında Karar

2011/1781    Mahallî İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2011/1782    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

2011/1783    İstanbul İli, Fatih İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Fatih Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2011/1787    Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde Görevli Memurlara 2011 Yılında 5.500 Saate Kadar Fazla Çalışma Yaptırılması ve Saat Başına 1,25 TL Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Hakkında Karar

2011/1789    Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında Karar

2011/1795    Bazı Yolcu Trenlerinin İşletilmesi ve Van Gölü Feribot İşletmeciliğinin Yapılması İçin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Görev Verilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Devlet, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

TEBLİĞLER

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408)

—  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/27)

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap