Resmi Gazete

SAYI: 26965

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Devlet Mezarlığı Tesisi, Yönetimi, Bakım ve Onarımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

— Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliği (No: 2008/42)

— Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/43)

— Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/44)

— Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/45)

— İşalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/16 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— Özel İstihdam Büroları Hakkında Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

— Yargıtay 2. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar