17 °C

Resmi Gazete

SAYI: 27019

Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

—   Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği

—   Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/70)

—   Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ

—   Sigortalının Ölümünde Hak Sahibi Olan Ana ve Babaya Aylık Bağlanmasının Tespitine İlişkin Tebliğ

—   Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ

—   Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazancının Tespitine İlişkin Tebliğ

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap