16 °C

Resmi Gazete

SAYI: 27046

Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

—   Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği

—   Yurt Dışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

—   Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

—   Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

KURUL KARARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/11/2008 Tarihli ve 2875 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2002/45, K: 2008/109 Sayılı Kararı (8/6/1949 Tarihli ve 5434 ve 1101 Sayılı Kanunlarla İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2004/9, K: 2008/112 Sayılı Kararı (2/9/1971 Tarihli ve 1479, 4956, 2654 ve 3165 sayılı Kanunlarla İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2005/138, K: 2008/124 Sayılı Kararı (4/1/2002 Tarihli ve 4734 Sayılı Kanunun ile İlgili)

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.