12 °C

Resmi Gazete

SAYI: 27051

Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2008/14252   Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Adalet Bakanlığı Temsilciliğine Ahmet KAHRAMAN’ın Görevlendirilmesi  Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Adalet, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GEÇİCİ TAŞRA TEŞKİLATI KURULMASINA DAİR KARAR

— Geçici Taşra Teşkilatı Kurulması ile İlgili Karar

SINIR TESPİT KARARI

— Sınır Tespitine Dair Karar

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

— İdarî Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

— Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

— Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.