8 °C

Resmi Gazete

SAYI: 27053

Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2008/14272    22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’e, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

—   Millî Eğitim ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARI

—   Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİK

—   Sinema Filimlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2005/28, K: 2008/122 Sayılı Kararı (13/6/1952 Tarihli ve 5953 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/1/1961 Tarihli ve 212 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/66, K: 2008/131 Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/1 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2008/2 Sayılı Kararı Eki

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.