13 °C

RESMİ GAZETE

SAYI: 27260

RESMİ GAZETE

 

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2009/15082  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’e, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Devlet ile Milli Savunma, İçişleri, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm ve Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği

—  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2009/7)

 

KURUL KARARI

—  Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 6/5/2009 Tarihli ve 2009/19 Sayılı Kararı

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.