RESMİ GAZETE

SAYI: 27353

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15427      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2009/15431     KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar

2009/15433      Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2009/15434      Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’a, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Millî Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2009/15435     Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

—   Dışişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Muş Alparslan Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Muş Alparslan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Ordu Üniversitesi Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

—   2010-2012 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları İle İlgili 2009/1 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—   Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 12)

—   2010-2012 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

—   Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracaat: 2009/10)

—   İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde (İhracat: 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracaat: 2009/11)

—   Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracaat: 2004/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/12)

—   60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   2008 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—   Orta Vadeli Mali Plan (2010-2011)’in Kabulüne Dair 17/9/2009 Tarihli ve 2009/29 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı