9 °C

Resmi Gazete'de bugün

Sayı: 27659

Resmi Gazete'de bugün

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

6009     Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

—  İkinci Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansmana Erişimi Projesi Konulu Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Akdedilen Garanti ve Kredi Anlaşmaları ve Ek Mektuplar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/727    Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2010/744    15 Mayıs 2010 - 20 Temmuz 2010 Tarihleri Arasında Meydana Gelen Dolu, Sel ve Aşırı Yağış Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar

2010/745    T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Doğuş Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmelerinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2010/7)

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.