11 °C

Şans Oyunları Lisans Yönetmeliği değişti

Yeni düzenlemeye göre yürürlüğe giren yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı

Şans Oyunları Lisans Yönetmeliği değişti

 

ANKARA - Milli Piyango İdaresinin düzenlediği şans oyunlarının özelleştirilmesine ilişkin "Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, lisans verilecek tüzel kişiliğin en az yüzde 10 hissesine sahip ortaklarından birinin, ihale ilan tarihinden önceki son 7 yıl içinde, şartnamelerde belirlenen sayıda terminalden oluşan satış ağına sahip şans oyunları sistemi üzerinden lisansa konu şans oyunlarının veya benzer işlerin asgari 2 yıl süre ile tek sözleşmeye dayalı ve kesintisiz olarak operatörlüğünü yapmış olması gerekecek. Bu kapsamda, şartnamelerde belirlenen sayıda çevrimdışı veya çevrimiçi oyunu tertip etmiş ve şartnamelerde belirlenen tutarda yıllık hasılatı gerçekleştirmiş olması ve bu hususları şartnamelerin ilgili hükümlerine göre belgelendirmesi esas olacak.

Yönetmeliğin "Komisyon tarafından belirlenen ve Bakanlar Kurulunca onaylanan lisans değerinden düşük olmamak ve ihale dokümanında istenilen diğer şartları sağlamış olmak kaydıyla, lisans süresince hasılattan ve diğer gelirlerden alacağı pay karşılığında en yüksek bedeli teklif eden teklif sahibi üzerine bırakılır ve Komisyonun ihale sonucuna ilişkin nihai kararı ÖYK onayına sunulur" hükmü de, değişiklik sonrası "İhalenin sonucunda 4046 sayılı Kanun çerçevesinde Komisyonun vermiş olduğu nihai karar, ÖYK onayına sunulur" şeklinde düzenlendi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.