İhracat fırsatları azalan Karadeniz ülkeleri, bakliyat üretimini düşürüyor

Rusya, Ukrayna ve Kazakistan gibi Karadeniz ülkeleri ürün kalitesinin ve yelpazesinin sınırlı olması nedeniyle enerjisini iç pazara yönlendiriyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Karadeniz ülkelerinin 2017 yılındaki rekor hasat istatistiklerinin ardından başta Hindistan'ın bakliyat ithalatına getirdiği kısıtlamalar ve lojistik sorunlar nedeniyle üretim oranlarında başlayan gerileme sürüyor. Düşük üretim maliyetleri nedeniyle global bakliyat pazarlarındaki rekabet avantajını korumaya çalışan Rusya, Ukrayna ve Kazakistan gibi Karadeniz ülkeleri ürün kalitesinin ve yelpazesinin sınırlı olması nedeniyle enerjisini iç pazara yönlendiriyor.

Rusya’nın AB’deki bezelye ihracatındaki payı yüzde 25'e düştü

Karadeniz’de en büyük bakliyat üreticilerinden biri olan Rusya'nın bezelye ihracatındaki hız, son altı yıldaki en düşük seviyede seyrediyor. Rusya son olarak 2018- 2020 sezonunda bir önceki döneme kıyasla bezelye ihracatını 430 bin tondan yüzde 33 azalışla 288 bin 500 tona düşürdü. AB'ye yapılan ihracatını da büyük ölçüde azaltan Rusya’nın AB’deki bezelye ihracatındaki payı yüzde 51'den yüzde 25'e düştü ve ihracat hacmi yüzde 68 düşerek 71 bin 200 ton oldu.

Ukrayna’da bezelye üretiminin kârlılığı 2018 yılında olumsuza döndü

Ukrayna'daki ekili alan ve üretim oranları 2018 yılında yüzde 38.1, 2019 yılında da yüzde 25.9 düştü. En büyük düşüş nohut, mercimek ve sarı bezelyede gerçekleşirken Ukrayna Devlet İstatistik Komitesi'ne göre ülkedeki başlıca bakliyat ürünü olan bezelye üretiminin kârlılığı 2018 yılında olumsuza döndü. Ukrayna'nın dünya bezelye üretimindeki payı 2018'de yüzde 6 iken 2019 yılında yüzde 4'e düştü. 1 Ocak 2017'de Ukrayna ile AB arasında yürürlüğe giren Ortaklık Anlaşması ile ihracat miktarı arttı ancak Hindistan'a yapılan ihracattaki azalma oranını sadece kısmen dengeledi. 2019-2020 sezonunda ise Ukrayna’nın toplam bezelye ihracatı bir önceki döneme göre yüzde 23 düşüşle 283 bin 220 ton oldu.

Kazakistan’ın mercimek ve bezelye üretimi azaldı

Karadeniz bakliyat pazarlarında 2016-2018 yılları arasında elini güçlendiren Kazakistan da ise 2019-2020 sezonunda en büyük ihraç ürünleri olan mercimek ve bezelye üretimi azaldı. 2018 yılına göre lojistik sorunlar, Hindistan’ın ithalatı engelleyici önlemleri nedeniyle mercimek ekimi yüzde 68.7, bezelye ekimi yüzde 21 azaldı. 2019-2020 Eylül ile Kasım arasındaki dönemde bezelye ihracatı bir önceki döneme göre yüzde 12 düşüşle 17 bin 800 tona geriledi.