Türk Eximbank, Mersin’de ihracatçılara doğrudan hizmet vermeye başladı

Türk Eximbank, ihracatçı firmaların yoğun olduğu şehirlerde toplamda 20 şubeye ulaştı. Mersin ilinde yerleşik ihracatçılara hizmet vermek için faaliyete başlayan banka, Mersin’deki 17’nci şubesinin ardından İskenderun, Trabzon ve Eskişehir şubelerini de devreye aldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye’de ihracat faaliyetlerinin desteklenmesi ve süreklilik kazandırılması için firmaların en büyük ihtiyaçlarından biri olan dış ticaret finansmanının karşılanması amacıyla 1987 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası adıyla kurulan Türk Eximbank, daha sonra yeniden yapılanmaya giderek güçlendi. Düşük faizli ve maliyetli kredi ve sigorta ürünlerini daha fazla ihracatçıya ulaştırmayı hedefleyen banka, 2020 yılında mevcut şubelerinde daha fazla firmayı hedefliyor.

Şubelerinin bulunmadığı illerde daha çok firmaya ulaşmayı hedefliyor

Türk Eximbank’ın şubeleşme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Türk Eximbank Mersin Şube Müdürü Özer Denizlioğlu, “Yeni şubelerimizle birlikte ihracatçılara daha yakın ilişkiler geliştirmek istiyoruz. İhracatın artırılması amacıyla kendilerine doğrudan hizmet veriyoruz. 2020 yılındaki en büyük hedefimiz şubemizin bulunmadığı illerde daha çok firmaya ulaşmak. Bu amaç doğrultusunda da bankamız bünyesinde yeni şubeler açılarak, doğrudan ihracatçılarla temas kurulma stratejisi benimsendi. Biz de Türk Eximbank Mersin Şubesi olarak, Mersin ilinde yerleşik ihracatçılara hizmet vermek için faaliyete başladık” dedi.

Eximbank’ın kredi ve sigorta desteği olmak üzere iki ana başlıkta ihracatçılara hizmet verdiğini anlatan Özer Denizlioğlu, sigorta tarafında kısa ve uzun vadede alacak sigortalarının olduğunu söyledi. Ağırlıkla ekonominin lokomotifi KOBİ’lere hizmet vermek istediklerini dile getiren Denizlioğlu, “Yeni yılda ayrıca ‘Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası’ (KVİKS) kapsamında düzenlenen poliçenin bir teminat olarak kullanılabildiği daha büyük adımlar atmayı hedefliyoruz. Diğer bir ifade ile KVİKS kapsamında ihracatçılarımızın vadeli satış imkânlarının artırılması suretiyle uluslararası piyasalardaki rekabet şanslarının genişletebilmelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra alacaklarını ticari ve politik risklerden arındırarak yeni ve hedef pazarlara açılmalarını teşvik ediyoruz. Diğer taraftan SSRK kredileri ile ihracatçılarımızın, sevkiyat sonrası sigorta kapsamında gerçekleştirilen sevkiyatları teminat göstermek suretiyle finansman imkânlarına erişmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

“Dövizde yıllık 0.30’lardan başlayan oranlarla finans desteği sağlıyoruz”

Türk Eximbank’ı diğer bankalardan ayıran en büyük özelliğinin sağladığı faiz avantajları olduğunu kaydeden Özer Denizlioğlu, ihracatçı firmalara düşük maliyetli finans desteği sağladıklarının altını çizdi. Kredi desteklerini hem döviz hem de TL üzerinden sağlayabildiklerini kaydeden Denizlioğlu, şöyle devam etti: “TL kredilerini ise sadece 125 milyon aktif cirosu ve 250 altı çalışanı olan KOBİ’ler kullanabiliyor. KOBİ tanımımız dışındaki firmalarımız dolar ve euro kredilerinden faydalanabiliyor. Ağırlıkla Merkez Bankası kaynaklı Reeskont kredileri kullandırıyoruz. Bu kredilerde döviz tarafı için yıllık 0.30’lardan başlayan 0.50’lere kadar çıkabilen oranlarla uygun maliyetlerle sunuyoruz. TL kredilerimizde 360 gün vadeli ve 6 ayda bir olmak üzere yılda iki takside bölünecek şekilde ödeme planı olan kredilerimiz mevcut.”

Türk Eximbank’ın başlıca faaliyet konularından biri olan ihracat kredi sigortası işlemleri ile ihracatçıların, ihracat bedeli alacakları ticari ve politik risklere karşı belirli limitler dahilinde güvence altına alındığını belirten Özer Denizlioğlu, poliçelerin teminat olarak gösterilmesi ile finansman temin edilmesinin kolaylaştığını söyledi. Denizlioğlu, ayrıca Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı (KVİKS) çerçevesinde ihracat bedeli alacaklarını teminat altına aldıran ihracatçı firmalara Türk Eximbank kaynaklı kredi kullandırımlarında uygun faiz avantajı sağlandığını belirterek, “Türk Eximbank ihracat kredi sigortası sisteminin lokomotifini Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı oluşturuyor. Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı’nın amacı, ihracatçılarımızın vadeli satış imkânlarının artırılması suretiyle uluslararası piyasalardaki rekabet şanslarını genişletmelerine olanak sağlıyor. Program, ayrıca ihracatçıların alacaklarını ticari ve politik risklerden arındırarak yeni ve hedef pazarlara açılmalarını teşvik ediyor” diye konuştu.

“Kur riski yönetiminde firmalarımızın yanındayız”

Kur riskine ilişkin firmaların korunması için de birtakım önlemler aldıklarını ifade eden Özer Denizlioğlu, “Bizim firmalara tanımladığımız limitlerimiz TL idi. Bu limitlerimizi o dönemde dövize çevirdik. Firmalarımızın limitleri şu anda dolar olarak çıkıyor. Ayrıca firmalarımızı kur riskine karşı güvence altına almak için geliştirilen opsiyon, forward ve faiz swapı gibi işlemleri kendi ürünlerimiz içine ekledik. Kur riski yönetimi konusunda da firmalarımıza destek verebiliyoruz” açıklamasını yaptı.

“Vade avantajlarımız ile yeni pazar keşiflerini destekliyoruz”

kredilerinin de maliyetinin 7.95 olduğunu ifade eden ve sağladıkları vade avantajlarını anlatan Özer Denizliğlu, “Bizim Eximbank kaynaklı kredilerimizin büyük çoğunluğu 6 ayda 1 ödemeli. Reeskont kredilerini de 120, 180 ve 360 günde bir ödemeli olmak üzere de kullandırabiliyoruz. Vade avantajlarımız ile firmalarımıza ucuz maliyetli finans destekleri sağlıyoruz. İhracatçılarımızın yeni pazarlara açılmasını ve sigorta programlarımız ile alıcı firmalara tanınan vadelerin artırılarak, daha fazla ihracat yapmalarını, rekabetçi olmalarını destekliyoruz” diye konuştu.