Aile anayasamızı kendi eliyle yazdı

Doğanlar Yatırım Holding İcra Kurulu Üyesi Ogün Doğan, babası Davut Doğan'ı anlattı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Profesyonel anlamda babam ile beraber iş arkadaşlığımızın 5’nci yılını geride bıraktım. Türkiye’de çoğu aile şirketiyle de örnek olarak paylaştığımız aile anayasamız var. İkinci kuşak altı erkek kardeş, 3’üncü kuşak sekiz kuzen elbirliği ve görev paylaşımıyla şirketlerimizi uyum içerisinde yönetiyoruz.

Bu kalabalık ekibin yol haritası olan aile anayasamız, babam tarafından kaleme alındı. Ben doğduğumda yazmaya başlamış, içerisinde akademik hayatımızdan liyakata kadar ödül ve cezaları içeren birçok konu var. Yaşadığımız olaylardan da hala daha eklemeler yapıyoruz. Şirketlerimizi adil bir şekilde yönetmek ve kuşaktan kuşağa taşımak temel amaçlarından biri oldu. Baştan sona kendi yazdı sonra da düzenlenmesi için bu alanda uzman akademisyenlerden destek aldık. Babam Davut Doğan, iyi bir hatiptir, konuşur, konuştuklarını dinletir. Türkiye’nin dört bir tarafında, kimi zaman yurt dışında aile anayasamızı da içine alan anlattığı yüzlerce konuşması oldu. Sayısız şirkete, aileye öncülük yapan bir prensipler manzumemizdir aile anayasamız, aile huzurumuzun da temel anayasasıdır aynı zamanda.

Babam benim için her zaman yenilikçi ve yaratıcı bir lider oldu. Tabi ki dönem ve yaş itibari ile iş hayatında fikir ayrılıkları yaşadığımız oluyor. Benim risk iştahım ona göre çok daha fazla. İkimizde bireysel olarak birer melek yatırımcıyız. Yeni iş fırsatları tarafında ve şirket içi teknolojik dönüşüm konusunda hızlı hareket etmemiz gerekiyor, değişimi yakalamalıyız.

En çok Türkiye’nin ihtiyacı olan alanlara ve katma değeri yüksek yenilikçi sahalara dönük ortak çabalarımız var. Onun toplum ihtiyaçlarından beslenen mobilya alanındaki yenilikleri tüm hızıyla, kesintisiz sürüyor. Çok iyi bir gözlemcidir, şehirleşmenin doğal sonucu çöp sorunu, Doğanlar Yatırım Holding’in en temel iş alanları haline geldi ise onun sayesindedir. Bugün Türkiye genelinde sayısı 13’ü bulan modern biyokütle, evsel atık aşrıştırma, atık saha işletimi ve enerji dönüşüm tesisinin yaratılmasında, bu alandaki ihtiyacın yüzde 25’ine şirketlerimiz olarak yanıt vermemizde onun liderliği rol oynamaktadır. Bu alanda benim de yoğun mesai yürütmemi sağlayan aslında Davut Doğan’ın sosyal girişimci yönüdür, sosyal faydadan beslenen yapısıdır.

İnsan hergün çevresinden deneyimlerinden yeni şeyler öğreniyor, işin temeli önemli, ben babamdan çok basit bir deyişle iyi bir insan olmayı öğrendim. Rol modelim oldu, mobilya üretiminde, ahşabın, kumaşın kokusu arasında büyüdük. Aile mesleğini seçmemde, babamın işindeki prensipli, titiz çalışmasının ve bana rol model omasının payı kuşkusuz çok büyüktür. Alcakgönüllü olmak ve mütevazilik bizim en önemli değerlerimiz. Küçük bir kasabada doğup büyümenin avantajını da burada gördüm. Hayatımın her dönemindeki kararlarda hep fikrini almışımdır. Benim için her zaman iyi bir dinleyici ve yol gösterici lider oldu.