MEVZUAT

MEVZUAT

Ekonomide hayata geçen düzenlemeleri, ayrıntıları ve uzman değerlendirmeleriyle takip edebilirsiniz...

Okuma süresi 2 dk
SGK tebligatlarını elektronik ortamda yapabilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre, hangi belgelerin elektronik ortamda tebliğ edilebileceğini SGK belirleyecek.
Okuma süresi 1 dk 30 sn
Kalitesi iyi durumda olan yer altı sularında, hem fiziksel arıtma hem dezenfeksiyon üniteleri inşa edilerek inşa ve işletme masraflarını artırmamak için Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak sadece dezenfeksiyon yapılabilecek.
Okuma süresi 2 dk 30 sn
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, askeri mahallerde, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak kişilerin üstlerinde, eşyalarında, araçlarında gerekli izinlerin alınmasının ardından "önleme araması" yapılabilecek.
Resmi Gazete'de bugün
Okuma süresi 30 sn
24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Okuma süresi 30 sn
Denizli'deki Girlevik 2 - Mercan Hidroelektrik Santrali 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirilecek.
Okuma süresi 30 sn
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 3 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirecek.
Resmi Gazete'de bugün
Okuma süresi 1 dk
17 Eylül 2021 tarihli ve 31601 sayılı Resmi Gazete'de yer alan kararlar yönetmelikler ve tebliğler
Resmi Gazete'de bugün
Okuma süresi 1 dk
16 Eylül 2021 tarihli ve 31600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler