MEVZUAT

MEVZUAT

Ekonomide hayata geçen düzenlemeleri, ayrıntıları ve uzman değerlendirmeleriyle takip edebilirsiniz...

Kayseri, Nevşehir, Ardahan ve Afyonkarahisar'da arazi toplulaştırması ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adalet Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sanayiciler tarafından eleştirilen lisanssız güneş enerjisi düzenlemesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satış bedelleri güncellendi.
Yapılan düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilen bilişim personeli, sözleşme dönemi içerisinde kullanamadığı izinlerini, müteakip sözleşme döneminde kullanabilecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 7417 sayılı yasada yer alan Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık getirdi.
TPAO'ya 5 sahada çalışma yapması için petrol arama ruhsatı verildi.
675 şirkete dahilde işleme izni
Ticaret Bakanlığı, haziranda 675 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi.