MEVZUAT

MEVZUAT

Ekonomide hayata geçen düzenlemeleri, ayrıntıları ve uzman değerlendirmeleriyle takip edebilirsiniz...

Kalkınma ajanslarının mali yönetim yeterlik denetimi ve diğer denetim türleriyle ilgili standartlara dair usul ve esasları belirleyen mevzuatta güncelleme yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Cumhurbaşkanı kararı ile ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi.
Bitlis’in Ahlat, Sakarya’nın Karasu, Kocaeli’nin Dilovası ve Muğla’nın Bodrum ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Resmi Gazete'de bugün
15 Eylül 2022 tarihli ve 31954 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde değişikliğe gidildi. Değişiklik kapsamında geliştirilen "Belge Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak ve Yükümlülüklerin Devri" mekanizmasıyla ürünlerdeki katma değerin artırılması amaçlanıyor.
İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nin sınırlarında değişikliğe gidildi. Değişiklikle bölgenin alanı 100 bin 769,05 metrekare olarak güncellendi.
Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar ile görevden almalar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.