MEVZUAT

MEVZUAT

Ekonomide hayata geçen düzenlemeleri, ayrıntıları ve uzman değerlendirmeleriyle takip edebilirsiniz...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) lisans yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.
Resmi Gazete'de bugün
28 Temmuz 2022 tarihli ve 31906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve yönetmelikler
İdarelere afet riskli alanlarda yapım, edinme ve güçlendirme kredisi İller Bankası tarafından sağlanabilecek.
Öğütücü bilya ithalatında 3 yıl boyunca korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak.
Engelli bireylere verilen eğitim desteğinin bütçeden karşılanacak kısmı bireysel eğitim için aylık 1164 liradan 1513 liraya, grup eğitimi için aylık 326 liradan 424 liraya çıkartıldı.
Spor AŞ'lere sermaye şartı
Spor anonim şirketlerinin esas sözleşmesinin asgari içeriği, ortaklık yapısı, pay sahipliği, sermaye ve organlarına ilişkin esaslar belirlendi. Düzenlemeyle Spor AŞ’lerin asgari sermayesi 1 milyon TL'den az olamayacak.
Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı.
Cumhurbaşkanı kararı ile 15 üniversite bünyesinde yeni enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulurken, 7 üniversitede ise enstitü, fakülte ve yüksekokullar kapatıldı.