MEVZUAT

MEVZUAT

Ekonomide hayata geçen düzenlemeleri, ayrıntıları ve uzman değerlendirmeleriyle takip edebilirsiniz...

AYM, özelleştirilen limanların işletme hakkının 49 yıla uzatılmasını öngören yasal düzenlemeyi iptal etti
Tarımsal ürünlerin hasat döneminden itibaren 24 ay olan lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi, 12 aya indirildi.
Ticaret Bakanlığı, devre tatil sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uymak zorunda oldukları kuralları güncellerken, hizmet satın alan tüketicilere sağlanan korumanın kapsamını da genişletti.
Elektrik piyasalarında bazı fiyat limitleri güncellendi. Buna göre, söz konusu piyasalarda daha önce megavatsaat başına 0 lira olan asgari fiyat limiti değişmezken, azami fiyat limiti megavat saat başına 2 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik esasları düzenleyen yönetmeliği yeniledi.
Resmi Gazete'de bugün
29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile iki üniversitenin teknoloji geliştirme bölgeleri genişletilecek. Ayrıca İstanbul'un Sarıyer ve Bakırköy ilçelerindeki alanlar ise İTÜ TEKNOPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.
Cumhurbaşkanı kararıyla mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan yerlerde kurulu organize sanayi bölgeleri (OSB) ile endüstri bölgelerine (EB) doğal gaz iletimi için gerekli yatırımlar BOTAŞ tarafından gerçekleştirilecek.