20 °C


POLITICS
If politics shape the economy, we need to know what’s happening Ankara. What is the potential impact of political developments on the economy, and what is the role and priority of economics in the political world? Listen in on chatter from parliament’s lobby: likely scenarios, choices and political necessity. Follow the path that leads from the corridors of parliament and centers of decision-making to the economy.
Ekonomi, politikayla şekilleniyorsa… Ankara’da neler oluyor peki?
Siyasi gelişmelerin ekonomiye yansıma potansiyeli, ekonominin siyaset gündemindeki yeri, sırası ve önceliği ne? Meclis kulisleri, senaryolar, öne çıkan politik tercihler ve politik zorunluluklar… Meclis koridorlarından ve karar merkezlerinden ekonomiye uzanan yolda yaşanan ve yaşanması muhtemel gelişmelerin yönü ve seyrine yabancı kalmayın…

BUSINESS BY LAW
A look at laws and regulations that affect the business world, especially mulitnational firms. Laws, resolutions, decrees, notices of implementation and analysis from legal experts.
Ekonomi dünyasını ve özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketleri ilgilendiren hukuk mevzuatına açılan bir pencere… Yasalar, kararlar, kararnameler, uygulama tebliğleri… Uzman hukukçuların değerlendirme ve yorumlarıyla…

PROBE
What is really at the center of current dabates? Brief answers to the questions of when, why, how and where did it happen. Clear expectations of what will happen next.
Tartışmanın gündeminin odağında gerçekte ne oluyor? Ne zaman oldu, neden oldu, nasıl oldu, nerede oldu sorularının kısa ve öz yanıtlarıı... Ne olacak sorusuna ilişkin tutarlı öngörüler…

OVERVIEW
Regularly scheduled releases of macroeconomic indicators. News summaries, viewpoints, evaluations and off -the-record information from diff erent sectors, companies and institutions. Know what you need to know.
Dönemsel açıklanan makro göstergeler… Sektörlerden, şirketlerden ve kurumlardan özet haberler, görüş ve değerlendirmeler ile off the record duyumlar… Gözden kaçırmamanız için; fazlası değil ihtiyacınız olanı kadar…

ANALYSIS
Dunya Executive’s chief economist, Gunduz Findikcioglu analyzes the latest economic developments. He interprets events and trends to test out future scenarios and expectations, comparing short-term developments with mediumand long-term expecations to give you a clear perspective you can put to work.
DÜNYA EXECUTIVE Baş Ekonomisti Gündüz Fındıkçıoğlu, ekonominin mokro ve mikro gündemini sıcağı sıcağına analiz ediyor... Gelişmeleri ve şekillenen trendleri yorumluyor, geleceğe dair senaryoların ve oluşan beklentilerin tutarlılığını fikir düzeyinde test ediyor… Kısa vadeli gelişmeleri orta ve uzun vadeli beklentilerle örtüştürerek işinizde kullanabileceğiniz açısı geniş ama net bir perspektif sunuyor.

GEOPOLITICS
Turkey is not Switzerland. Geopolitical developments in the region inevitably affect the elements that shape the region’s economies. Ilter Turan, our expert foreign policy writer, analyzes the political agenda to highlight its economic impact.
Türkiye, bir İsviçre değil... Riskleri ve sorunları bünyesinde barındıran, dünyanın gerçekten stratejik önemde bir bölgesinin tam da kavşak noktasında… Bölgedeki jeopolitik ve jeostratejik gelişmeler kaçınılmaz olarak bölge ekonomilerini şekillendiren unsurlara birebir etki ediyor… Uzman dış politika yazarımız Profesör İlter Turan, ekonomiye etkilerine ışık tutmak için jeopolitik gündemi analiz ediyor…

COMMENTARY
Dunya’s senior writer and analyst Alaatin Aktas interprets the latest macroeconomic indicators. With “statistical literacy,” he explains how yesterday and today’s statistics will affect tomorrow and looks at the unseen side of the numbers to highlight to what’s happening behind the scenes.
DÜNYA gazetesinin usta yazar ve analisti Alaattin Aktaş, açıklanan son verileri sıcağı sıcağına yorumluyor… Verilerin dünü ve bugününden hareketle yarını nasıl şekillendireceğini uzman “veri okuryazarlığı” ile ortaya koyuyor. Rakamların görünmeyen yanına, perde arkasına dikkat çekiyor ve ne evrildiğine titiz bir yaklaşımla çekiyor… DÜNYA gazetesinin konusunda uzman diğer yazarları da piyasaları değerlendiriyor, gelişmelerin yakın dönem geleceğe etkilerine dair okuyucularını ufuk turuna çıkarıyor…

BUSINESS
A weekly conversation with top executives at companies in Turkey or doing business in Turkey. Perspectives, opinions, expectations. Messages to investors, entrepreneurs and decision makers. Challenges, proposals, warnings and more from representatives of the business community.
Her hafta sizden biri… Türkiye’de ya da Türkiye ile iş yapan şirketlerin üst düzey yöneticilerinin değerlendirmeleri… Görüş ve yorumları… Beklentileri…Yatırımcıya, girişimciye ve karar alıcıları yönelik mesajları… İş dünyası temsilcilerinin ekonomi gündemine ilişkin dile getirdiği sorunlar, çözüm önerileri ve uyarıları ve dahası…

LONDON EYE
How does Turkey's business and economy look from afar? Opinions, expectations and speculation about Turkey in the London markets from an outside perspective from London-based Murat Basboga.
Türkiye'de iş ve finans dünyası dışıradan nasıl görünüyor? Londra piyasalarında Türkiye'ye dair yorumlar, öngörüler ve spekülasyonlar... Piyasa uzmmanı Murat Başboğa, her hafta Londra'dan Türkiye'ye öz ve spesifik bir dış görünüm penceresi açıyor...AN “EXECUTIVE” LOOK, “EXECUTIVE” ANALYSIS...
DÜNYA, Turkey’s first and only daily newspaper dedicated to business and economic news, recently celebrated its 36th anniversary producing independent and objective journalism.
To mark this milestone, we are expanding our reach with the new publication you are holding in your hands: DÜNYA EXECUTIVE.
With reporting and analysis of both macro and micro issues, DÜNYA has closely tracked Turkey’s economic agenda and kept its finger on the pulse of the business and financial communities, helping to form public opinion. Now it off ers its expertise to an international audience. As its name suggests, DÜNYA EXECUTIVE is an alternative weekly source of quality news in English for decision makers who need information about Turkey’s economy but find Turkish language sources insuff icient.
This unique publication sheds light on events from behind the scenes and explains how today’s data and developments will shape the economy of tomorrow.
DÜNYA EXECUTIVE looks at how internal and external events - be they economic, political, strategic, geostrategic or geopolitical - will affect Turkey by examining how current trends will develop and what the alternative scenarios might be.
News, article and commentary on sectors, companies, Turkish law and the macroeconomic framework place the economy under an objective lens.
Sound and accurate analysis from leading voices on the Turkish economy and politics brings a more realistic, deeper view of a complex story.
Those who know this country well know that "looking at just the numbers is not enough to understand the real story of Turkey’s economy."
By distilling news and data from the everyday confusion, DÜNYA EXECUTIVE readers will have a far clearer picture. If your time is precious, please read DÜNYA EXECUTIVE.

“EXECUTIVE” BAKIŞ, “EXECUTIVE” YORUM…
DÜNYA Türkiye’nin ilk ve tek günlük ulusal ekonomi gazetesi. Bağımsız ve objektif gazetecilik ilkelerinden ödün vermeden 36 yıldır faaliyetini sürdürüyor. 37’nci kuruluş yıldönümüne girdiğimiz şu günlerde hizmet ağımızı yeni ve özel bir yayınla genişletiyoruz. Elinizde tuttuğunuz bu yeni yayınımızın adı: DÜNYA EXECUTIVE…

Makro ve mikro ölçekte haber ve analizleriyle ekonomi gündemini izleyen, yorumlayan, böylelikle iş ve finans dünyasının nabzını tutarak kamuoyu oluşmasına katkı sunan DÜNYA gazetesi, bilgi ve deneyimini şimdi de Türkiye’nin uluslararası ekonomi aktörlerinin hizmetine sunuyor.
Adından da anlaşılacağı gibi, DÜNYA EXECUTIVE haftalık özel ve alternatif bir yayın olmayı hedefliyor.
Türkiye’de yaşayan ve Türkiye ekonomisine dair bilgi ihtiyacı bulunan, ancak Türkçe kaynaklardan yeterince yararlanamayan ya da daha fazlasını arayan karar vericilere yönelik olarak İngilizce hazırlandı.
Bu özel yayınla, olayların ve gelişmelerin perde gerisine ışık tutmayı, bugünün ekonomik verilerinin yarını nasıl şekillendireceğini okumayı ve okutmayı amaçlıyoruz.
DÜNYA EXECUTIVE; Türkiye’yi ve Türkiye’yi etkileyen iç ve dış konjonktürün, olayların ve gelişmelerin, ekonomik, politik, stratejik, jeostratejik, jeopolitik yönden nasıl şekillendiğini analiz etme, oluşan trendlerin yönünü muhtemel ve alternatif senaryoları ile ortaya koyma iddiasını taşıyor.
Türkiye ekonomisinin ve jeopolitiğinin önde gelen isimlerinin yorum ve analizleriyle daha doğrusunu ve daha fazlasını sunmaya, daha derinliğine yorumlarla daha gerçekçi bir perspektif oluşmasına katkı sağlamaya odaklanıyor.
Olayları ve verileri günlük gelişmelerin karmaşasından süzerek, okuyucusuna daha net bir fotoğraf çizmeyi hedefliyor. Sektör, şirket, hukuk ve makro çerçeveyi kapsayan haber, makale, yorum ve analizleriyle Türkiye ekonomisini objektif bir merceğin altına yerleştirmeyi amaçlıyor. Bu toprakları iyi tanıyanlar bilirler ki “Türkiye ekonomisini anlamak için sadece rakamlara bakmak yetmez…” Daha fazlasını DÜNYA EXECUTIVE’de bulacaksınız… Kısıtlı zamanınızdan zaman kazanmak istiyorsanız size DÜNYA EXECUTIVE’i izlemeyi öneriyoruz.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.